UDVIKLING AF INTERVENTIONER

RFI-modellen: De fire indsatsfaser

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed skaber vi ny viden om, hvordan vi løser samfundets udfordringer. Det gør vi ved at kombinere forskning, social innovation og praksisviden og ved at samarbejde med eksterne partnere, der vil finde nye veje sammen med os. Vi har særligt fokus på at give udsatte børn og unge nye og bedre muligheder for at lære, arbejde, og indgå i fællesskaber og projekterne spænder bredt, lige fra den tidlige barndom til starten på voksenlivet.

RFI-modellen spænder over 4 faser, hvor forskning, social innovation og praksisviden vekselvirker og sammen skaber grundstenen for vores indsatser.

I den første fase kan vi med afsæt i forskning identificere de steder, hvor behovet for innovation er størst. Vi arbejder i felten for at observere og lære fra de mennesker, hvis muligheder vi ønsker at forbedre. Vi bliver klogere og bruger de nye indsigter som grundlag for at skabe indsatser, der er anvendelige og kan fungere i menneskers dagligdag og virkelighed.

Vi afprøver indsatserne lærer og skifter løbende mellem udvikling og afprøvning for at blive klogere på, hvor og hvordan der kan skabes positiv forandring, som også kan realiseres i praksis.

Når prototypen af en ny indsats er velafprøvet indledes tredje fase. I samarbejde med vores partnere går vi i gang med en større pilotafprøvning og forskningsbaseret effektevaluering for at undersøge, om indsatsen skaber de forventede resultater, er omkostningseffektiv og skalérbar.

Vi har hele tiden en bæredygtig forretningsmodel og infrastruktur for øje, så indsatsen kan udbredes landsdækkende i det tilfælde at den skaber en positiv forandring.

Vi er afhængige af vores dygtige samarbejdspartnere: Forskere, sociale innovatører og praktikere – både fra offentlige institutioner, private virksomheder og civilsamfundet.