Kommentarer Archive - ROCKWOOL Fonden

17.04.2020

Tænk, hvis det kunne lykkes at få alle fra en ungdomsårgang godt i gang med uddannelse – eller arbejde. Og tænk, hvis man kunne løse andre fastgroede samfundsproblemer ved konsekvent og systematisk at tænke radikalt nyt? Nogle problemer er så fastgroede, at det kalder på et behov for markante systemforandringer.