Kommentarer Archive - ROCKWOOL Fonden

17.04.2020

Tænk, hvis det kunne lykkes at få alle fra en ungdomsårgang godt i gang med uddannelse – eller arbejde. Og tænk, hvis man kunne løse andre fastgroede samfundsproblemer ved konsekvent og systematisk at tænke radikalt nyt? Nogle problemer er så fastgroede, at det kalder på et behov for markante systemforandringer.

13.01.2020

Vi har faktisk ingen brugbar viden om, hvorvidt det er en god idé at anbringe udsatte børn og unge udenfor hjemmet, og om vi står på børnenes side ved at anbringe og bortadoptere dem.