Download billede  Kontakt

M +45 24 45 31 62
Majbritt Borgmann
Senior social innovatør - projektleder

Jeg har igennem de sidste 14 år arbejdet målrettet på at forbedre vilkårene for børn i udsatte positioner. Jeg har drevet både små og helt store partnerskabsindsatser som projektleder på det sociale område. Jeg har ligeledes fungeret som fagekspert på området børn i ulighed og fattigdom. Jeg er særligt fagligt optaget af spørgsmålene omkring social ulighed og social mobilitet og drevet af alle børns grundlæggende ret til et sundt og godt børneliv.

Jeg har stor erfaring med partnerskaber på tværs af civilsamfund og kommuner og er optaget af hvordan vi arbejder i mellemrummene og på tværs af sektorer for at forbedre livsvilkårene for børn i udsatte positioner.

Jeg er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har tidligt i mit arbejdsliv arbejdet med akut anbragte børn. Jeg er siden hen uddannet cand. mag. i Kultur- og Sprogmødestudier fra RUC og har haft en årelang karriere i NGO verdenen. I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed arbejder jeg i Børns Læring og Trivsel med kvalificering af arbejdet knyttet til sårbare børn og deres familier.