Download billede  Kontakt

M +45 20 53 70 85
Pernille Brems
Programchef - Uddannelse

Uddannelse:
Cand.scient.pol., Aarhus Universitet, 1997-2001

Mine tidligere ansættelser har været hos:
Socialstyrelsen, Rambøll Management, Indenrigs- og Sundhedsministeriet/Velfærdsministeriet og Københavns Kommunes Socialforvaltning.

Interesseområder:

Jeg har arbejdet med udvikling af de store kommunale velfærdsområder gennem en årrække som ansat i kommune- og centraladministration og som konsulent. Mine primære interesser er at udvikle nye og mere virkningsfulde offentlige indsatser, som fremmer et selvstændigt liv og øget livskvalitet for udsatte grupper. Jeg er optaget af, at vi udvikler bæredygtige indsatser, som kan implementeres bredt i den offentlige sektor, og som videreføres efter en endt projektperiode.

 

Jeg motiveres af at arbejde vidensbaseret og innovativt i et tæt samarbejde med relevante fagpersoner, eksperter, forskere, servicedesignere og borgere.

 

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed er jeg ansvarlig for at sikre, at vores interventioner kan forankres og skaleres til hele landet, når de har demonstreret effekt. Jeg er også ansvarlig for følgende interventioner: