Download billede  Kontakt

M +45 61 66 11 59
Anna Folke Larsen
Senior evalueringsøkonom
Ph.D i økonomi, Københavns Universitet

Interesseområder:

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed er jeg med til at kvalitetssikre vores randomiserede effektevalueringer i samarbejde med eksterne forskere, samt lave statistiske analyser som kan danne baggrund for udviklingen af nye indsatser. Aktuelt arbejder jeg med evalueringen af et socio-emotionelt læringsforløb i grundskolen, PERSPEKTog design af evaluering af indsatsen mod frafald på erhvervsuddannelserne. Desuden arbejder jeg med at kortlægge psykisk sårbarhed blandt unge i Danmark. Dette arbejde skal danne grundlaget for udvikling af nye indsatser til at forebygge eller afhjælpe psykisk sårbarhed.

Igennem mit tidligere forskningsarbejde har jeg specialiseret mig i statistisk metode og kvantitativ effektevaluering. Min primære interesse ligger i at bruge data til at svare på samfundsrelevante spørgsmål, og dermed gennem skarp og grundig dataanalyse at give det bedst mulige beslutningsgrundlag for samfundets beslutningstagere.

 

Tidligere ansættelser:

Københavns Universitet (KU), Økonomisk Institut: Postdoc med en forskningsbevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond med forskningsophold ved Cornell University, og International Food Policy Research Institute. Ph.d.-studerende på Økonomisk Institut, KU, med forskningsophold på Massachusetts Institute of Technology og Jameel Poverty Action Lab. Tidligere konsulent for ROCKWOOL Fonden i forbindelse med kvantitativ evaluering af RIPAT. Forsknings- og undervisningsassistent på Økonomisk Institut, KU.