Download billede  Kontakt

M +45 30 24 42 26
Benedikte Bjerge
Senior evalueringsøkonom
Ph.d. i Økonomi, Københavns Universitet

I ROCKWOOL Fonden er jeg med til at sikre evidensen af sociale interventioner i et tæt samarbejde med andre fagligheder og eksterne forskere. Min primære rolle består i at designe og kvalitetssikre vores randomiserede effektevalueringer samt udarbejde forskellige registerbaserede analyser som grundlag for udvikling af nye indsatser rettet mod børn og unge.

Interesseområder:

Jeg er nysgerrig på vores uddannelsessystem, og i særdeleshed hvordan grundskolen kan give børn og unge de bedste forudsætninger for at lære og udvikle sig. Som evalueringsøkonom undersøger jeg de spørgsmål med afsæt i data og forskellige statistiske metoder. Jeg motiveres af at arbejde vidensbaseret og metodisk i et tæt samarbejde med faglige eksperter og forskere.

Aktuelt arbejder jeg med design og evaluering af udskolingsindsatsen, der gennem virksomhedspraktik giver elever erfaringer med at lære i en anden kontekst. Desuden arbejder jeg med at kortlægge om skoleelevers indstilling til læring kan styrkes gennem enkle psykologiske øvelser. Dette arbejde skal danne grundlag for udvikling af nye indsatser rettet mod elevers indstilling til læring.

Tidligere ansættelser:

Tidligere seniorøkonom i konsulenthuset IRIS Group. Københavns Universitet (KU), Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi: Postdoc på det tværvidenskabelige forskningsprojekt Changing Disasters. Konsulent for Verdensbanken. Ph.d.-studerende på Økonomisk Institut, KU, med forskningsophold på Oxford Universitet.