Emil Anton Libak Simonsen
Forskningsassistent
CAND.POLIT

Ansat i forskningsenheden i 2018.

ARBEJDSOMRÅDER

Ægteskabsdannelse, fertilitet