Download CV  Download billede 
Download pressebilleder 
Kontakt

M +45 51 51 29 20
Helene Bie Lilleør
Seniorøkonom (orlov indtil 1. jan. 2023)
M.Sc., M.A., Ph.D.(Econ.)

Uddannelse:

Ph.D. in Economics, University of Copenhagen, 2008 M.Sc. in Economics, University of Aarhus, 2001 M.A. in African Studies, University of Copenhagen, 2000

Mine tidligere ansættelser har været hos:

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Verdensbanken, UNDP, Københavns Universitet

Interesseområder:

Hvordan forskning og praksis spiller sammen, har altid haft min store interesse. Hvordan sikrer vi, at den forskning, vi bedriver, er relevant for praksis, og hvordan sikrer vi, at de praktiske indsatser, vi laver, bygger på den store mængde forskningsviden, der eksisterer? Det er spørgsmål, der optager mig meget i mit arbejde. Jeg er særligt optaget af at finde og (videre)udvikle gode indsatsmodeller for børn, unge og familier, hvor en veltilrettelagt indsats kan gøre en stor og afgørende forskel i deres liv og dermed også for samfundet omkring dem.

Forskningsområder:

Min forskning centrerer sig omkring familiers velstand og børns udvikling og uddannelse, særligt i udviklingslande. En del af studierne er effektstudier og impact-evalueringer af indsatser, der søger at fremme velstand. Der findes et overblik over min seneste forskning på ResearchGate.