Download billede  Kontakt

M +45 28 90 58 30
Helle Rohde Andersen
Senior social innovatør – servicedesigner
MA Interaction & Service Design, Copenhagen Institute of Interaction Design 2011, Cand.it. Informationsvidenskab Aarhus Universitet 2010

Hos ROCKWOOL Fondens interventionsenhed designer jeg løsninger, der skaber positiv samfundsmæssig forandring og gør det muligt for udsatte børn og unge at udnytte deres fulde potentiale.

Som service designer er mit fokus at udvikle metoder, der gør os i stand til at forstå bestemte brugergruppers livssituation, barrierer og potentialer og oversætte denne forståelse til innovative indsatser, der både er forankrede i målgruppens behov, relevant forskning og samtidig bidrager til at løse samfundsudfordringer som fx udsatte unges inklusion i uddannelse og på arbejdsmarkedet.

Udviklingen af konkrete løsninger foregår i tæt samskabelse og afprøvning med slutbrugere, kommunale spillere, fagpersoner og andre interessenter. Min rolle er at navigere mellem mikro- og makroperspektivet og designe innovative og operationaliserbare indsatser, som involverer og engagerer, og har målbar effekt.

 

Aktuelt arbejder jeg på:

 

– at afprøve en ny beskæftigelsesindsats, NExTWORK, der har som mål at få udsatte unge i uddannelse eller job.

 

– at designe og udvikle en ny intervention, der skal styrke unges mulighed for at gennemføre 9. klasses afgangseksamen. Det skal bl.a. ske gennem længerevarende ophold med virksomhedsbaseret læring uden for skolen.