Download billede  Kontakt

M +45 42 49 36 10
Jacob Ladenburg
Seniorforsker
Cand.silv, PH.D.

Ansat i Forskningsenheden 2018

ARBEJDSOMRÅDER

Arbejdsmarked, sundhed, efterspørgsel på offentlige serviceydelser, kriminalitet.

SENESTE PUBLIKATIONER

Seungho, A., K. Meyer, J. Ladenburg, N. Westergaard Nielsen “Leadership and Job Satisfaction: Using a Field Experiment to Address Endogeneity”. Review of Public Personnel Administration, 1-24, 2019

Hevia-Koch, P., J. Ladenburg “Where Should Wind Energy be Located?  A Review of Preferences and Visualisation Approaches for Wind Turbine Locations”. Energy Research and Social Science, vol. 53, 23-33, 2019

Andreasen, L. D., J. Ladenburg, ”Værdisætning af Offentlige Investeringer & Serviceydelser – et Metodenotat”, Det Nationale Forsknings- & Analysecenter for Velfærd (VIVE), 2018

Berger, N. P., J. Ladenburg, U. Hjelmar ”Måling af Behandlingsudbyttet af Fængselsindsatser. En Diskussion af GPPM” Nordisk tidsskrift for Kriminalvidenskab, vol.105(2), 1-17, 2018

Heinsen, E., C. Kolodziejczyk, J. Ladenburg, I. Andersen, C. Thielen “Return to Work After Cancer & Pre-Cancer Job Dissatisfaction”, Applied Economics, vol. 49, 4082-4998, 2017

Jensen, U.T., L. B. Andersen, L. L. Bro, A. Bøllingtoft, T. L. M. Eriksen, A.-L. Holten, C. B. Jacobsen, J. Ladenburg, P. A. Nielsen, H. H. Salomonsen, N. Westergaard-Nielsen, A. Würtz “Conceptualizing & Measuring Transformational & Transactional Leadership”, Administration & Society, 2016

Krassel, K. F., J. Ladenburg, C. Dalsgaard “Balancing the Risk of ‘Lazearian’ Interrupters & the Benefits of Educational & Social Peers: Tracing Parental Preferences for Class-Size Reduction” Applied Economic Letters vol. 23(7), 471-481, 2015

Andersen, L. B., L. L. Bro, A. Bøllingtoft, T. Eriksen, A.-L. Holten, C. B. Jacobsen, U. T. Jensen, J. Ladenburg, P. A. Nielsen, H. Salomonsen, N. Westergaard-Nielsen, A. Würtz ”Ledelse i Offentlige & Private Organisationer”, Hans Reitzels Forlag, 2017

Andersen, L. B., L. L. Bro, A. Bøllingtoft, J. Ladenburg “Leadership”, i “Experiments in Public Administration Research: Challenges & Contributions”, Eds. O. James, S. Jilke & G. V. Ryzin, Cambridge University Press, pp: 194-218, 2017