Download billede  Kontakt

M +45 42 49 36 10
Jacob Ladenburg
Seniorforsker
Cand.silv, PH.D.

Ansat i Forskningsenheden 2018

ARBEJDSOMRÅDER

Arbejdsmarked, sundhed, efterspørgsel på offentlige serviceydelser, kriminalitet.

SENESTE PUBLIKATIONER

Skovgaard, C., J. Ladenburg “Social and Geographical Inequalities in the Choice of Foot Therapy as Preventive Care of Diabetic Foot Ulcers: A Nationwide Registry Study on Danish Diabetes Patients”. Nordic Journal of Health Economics, 1-17, 2019

Ladenburg, J., O. Bonnichsen, J. Meyerhoff ”Trading off Positive and Negative Service Changes in Daycare: A Choice Experiment Using a Latent Class Modelling Approach”, Applied Economics. 1-19, 2019

Seungho, A., K. Meyer, J. Ladenburg, N. Westergaard Nielsen “Leadership and Job Satisfaction: Using a Field Experiment to Address Endogeneity”. Review of Public Personnel Administration, 1-24, 2019

Hevia-Koch, P., J. Ladenburg “Where Should Wind Energy be Located?  A Review of Preferences and Visualisation Approaches for Wind Turbine Locations”. Energy Research and Social Science, vol. 53, 23-33, 2019

Andreasen, L. D., J. Ladenburg, ”Værdisætning af Offentlige Investeringer & Serviceydelser – et Metodenotat”, Det Nationale Forsknings- & Analysecenter for Velfærd (VIVE), 2018

Berger, N. P., J. Ladenburg, U. Hjelmar ”Måling af Behandlingsudbyttet af Fængselsindsatser. En Diskussion af GPPM” Nordisk tidsskrift for Kriminalvidenskab, vol.105(2), 1-17, 2018

Heinsen, E., C. Kolodziejczyk, J. Ladenburg, I. Andersen, C. Thielen “Return to Work After Cancer & Pre-Cancer Job Dissatisfaction”, Applied Economics, vol. 49, 4082-4998, 2017

Jensen, U.T., L. B. Andersen, L. L. Bro, A. Bøllingtoft, T. L. M. Eriksen, A.-L. Holten, C. B. Jacobsen, J. Ladenburg, P. A. Nielsen, H. H. Salomonsen, N. Westergaard-Nielsen, A. Würtz “Conceptualizing & Measuring Transformational & Transactional Leadership”, Administration & Society, 2016

Krassel, K. F., J. Ladenburg, C. Dalsgaard “Balancing the Risk of ‘Lazearian’ Interrupters & the Benefits of Educational & Social Peers: Tracing Parental Preferences for Class-Size Reduction” Applied Economic Letters vol. 23(7), 471-481, 2015

Andersen, L. B., L. L. Bro, A. Bøllingtoft, T. Eriksen, A.-L. Holten, C. B. Jacobsen, U. T. Jensen, J. Ladenburg, P. A. Nielsen, H. Salomonsen, N. Westergaard-Nielsen, A. Würtz ”Ledelse i Offentlige & Private Organisationer”, Hans Reitzels Forlag, 2017

Andersen, L. B., L. L. Bro, A. Bøllingtoft, J. Ladenburg “Leadership”, i “Experiments in Public Administration Research: Challenges & Contributions”, Eds. O. James, S. Jilke & G. V. Ryzin, Cambridge University Press, pp: 194-218, 2017

Få vores nyheder direkte i din inbox

Tilmeld