Download billede  Kontakt

M +45 51 89 34 15
Josephine Lykke Rasmussen
Projektassistent
STUD.SCIENT.SOC.

Arbejdsområder:

Som led i min kandidatuddannelse er jeg i foråret 2018 i praktik i ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed, hvor jeg er tilkoblet følgende interventioner:

  • Frafald på ungdomsuddannelser
  • Integration
  • Tidlig indsats

Interesseområder:

Fra min humanistiske bachelor i ”Pædagogik og uddannelsesstudier” kombineret med ”Sundhedsfremme og sundhedsstrategier” har jeg udviklet en bred og tværfaglig forståelse af humaniora som vidensfelt; dog med en særlig interesse for, hvad der præger menneskers deltagelse i forskellige lærings- og udviklingssammenhænge.

På kandidaten i Sociale Interventionsstudier beskæftiger jeg mig med, hvordan man udvikler, implementerer og evaluerer sociale indsatser, hvis formål er at skabe meningsfuld forandring for de involverede parter; dette altid ud fra et tværfagligt helhedsperspektiv på disse menneskers udvikling, læring og hverdagsliv.

Få vores nyheder direkte i din inbox

Tilmeld