Download billede  Kontakt

M +45 53 64 11 21
Katrine Stenild Petersen
Programchef - beskæftigelse
Cand.scient.soc.

Tidligere ansættelser:

Syddansk Universitet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Gladsaxe Kommune

Interesseområder:

I min karriere har jeg beskæftiget mig med emner, jeg brænder for. Jeg har således arbejdet med Mellemøsten og integrationsområdet på Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet. Desuden har jeg arbejdet i centraladministrationen med analyser og forskning omhandlende integration, reformen af førtidspension og fleksjob anno 2013 og indsatsen for socialt ansvarlige virksomheder. Derudover har jeg erfaring som ekstern lektor på Forsvarsakademiet i faget feltmetode, som bl.a. indebærer interviewteknik og deltagerobservation. Fra Gladsaxe Kommune har jeg særligt kendskab til ledelsesudvikling og det konkrete arbejde med beskæftigelse i hhv. Jobcenteret og Ungeenheden.

Jeg interesserer mig også for forandringsledelse, LEAN, adfærdsdesign og implementering, og jeg trives særlig godt med at udvikle og udbrede tiltag og idéer, der virker, så flere kommer ind på arbejdsmarkedet og dermed får et bedre liv.

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed arbejder jeg bl.a. med NExTWORK, som er en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats for unge i udsatte positioner.