Download billede  Kontakt

Lars Elmekilde Hansen
Sen. Project Mgr., Group R&D, ROCKWOOL International. Medlem af bestyrelsen for ROCKWOOL International. Medarbejdervalgt.

Senior Project Manager,
Group Research &
Development, ROCKWOOL
International A/S.
Medelem af bestyrelsen for ROCKWOOL
International A/S.
Medarbejder valgt.