Download billede  Kontakt

M +4521787798
Lea Fick Køhn
Programchef - børns læring og trivsel

Uddannelse

MA. Educational Psychology, Aarhus Universitet

Mine tidligere ansættelser har været hos

Gladsaxe kommune, Københavns kommune og AskovFonden

Interesseområder

Jeg har brugt de sidste 20 år på at arbejde med og for udsatte børn, unge og familier, der ender på kanten af samfundet, under mantraet ”alle har ret til at være en del af meningsfulde fællesskaber”. Mit arbejde har været centreret omkring udvikling, implementering og ledelse af indsatser, uddannelsesprogrammer og organisationer målrettet udsatte børn og unge både kommunalt og i NGO- verdenen. Jeg er særligt optaget af at indsatserne skal danne bro mellem almenområdet og social- og specialområdet. Det tror jeg på vil skabe de bedste deltagelsesmuligheder, hvor fællesskabet kan blive en løftestang til at bryde den sociale arv, og hvor resiliens og empowerment er af afgørende betydning. Jeg er optaget af, at vi gør det, der skal til, og ikke blot det vi skal. Ligeledes skal vi dokumentere og evaluere om vi opnår den ønskede effekt, så vi i fremtiden har opbygget en portefølje af indsatstyper, som vi ved virker. Indsatstyper, der skaber vedvarende forandringer for de børn, der har brug for det. Den vedvarende effekt ser vi kun, hvis vi samtidig arbejder målrettet med systeminnovation, som kan komme fremtidens børn til gode. Jeg tror på, at sociale fællesskaber og uddannelse er de mest kraftfulde virkemidler til at hjælpe børn og unge til et meningsfuldt liv.

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed er jeg ansvarlig for programmer der omhandler børns læring og trivsel. – Det vil sige Develop Toolkit, Back In Business, Mindset og TipsByText.