Lizette Kristiansen Taguchi
Social innovatør og analytiker