Download billede  Kontakt

M +45 28 58 71 07
Menşure Yücel-Larsen
Social Innovator - antropolog
Cand.scient.anth.

Mine ansættelser har været hos:

DIS, Fountain House, Als Research og Københavns Universitet

 

 

Interesseområder:

Jeg brænder for at forstå og interagere med de forskellige målgrupper for vores interventioner, der både skal sikre velfærdsstatens bæredygtighed og det enkelte menneskes livsglæde. Jeg motiveres ved at arbejde i en forskerverden, hvor vi arbejder videnstungt og evidensbaserer alt, hvad vi laver. Jeg nyder især at have min daglige gang blandt mennesker, som har forskellige faglige baggrunde og erfaringsverdener, og lader mig inspirere af de forskellige udsyn og tilgange.

 

Jeg har tidligere udført feltarbejde i Los Angeles, og herigennem beskæftiget mig med emner som narrativitet, performativitet og ungdomskultur. Som antropolog er jeg skolet i at udføre kvalitative metoder, herunder deltagerobservation og interviews. Hvilket især er kompetencer, jeg tager i brug, når vi skal i felten i den eksplorative fase af vores interventioner. Jeg har ydermere boet i Tyrkiet og studeret journalistik på University of Istanbul.