Download billede  Kontakt

M +45 22 22 80 04
Michala Iben Riis-Vestergaard
Analytiker og projektleder

Uddannelse:

MA in Psychology and Social Policy, Princeton University, 2018

M.Sc. in Economics, University of Copenhagen, 2015

M.Sc. in Human Decision Science, Maastricht University, 2013

 

Interesseområder:

Hvorfor træffer vi de valg, vi gør? Hvorfor er det mere sandsynligt, at vi køber et glas marmelade, hvis der kun står 6 glas foran os, end hvis der står 20? Hvorfor bliver vi gladere for en trøje, der ikke kan byttes, end en, der kan? Hvorfor investerer vi mindre, jo oftere vi tjekker vores investeringskonto? Hvorfor er det sandsynligt, at jeg klarer mig dårligere i et matematikprøve, hvis jeg bliver mindet om mit køn umiddelbart inden prøvens start? Med min baggrund i adfærdsøkonomi og psykologi er jeg interesseret i at forstå hvordan præferencer, begrænsninger og omgivelser spiller ind i vores adfærd, og hvordan vi kan benytte viden herom til at hjælpe mennesker til at træffe valg, der hjælper dem på længere sigt.

 

Arbejdsområder:

Hos ROCKWOOL Fonden er jeg ansvarlig for at bygge bro mellem den videnskabelige litteratur og den praktiske udførelse af vores interventioner. Jeg er således ansvarlig for at sikre, at vores interventioner er funderet i den videnskabelige litteratur, samt at evalueringen af vores interventioner kan føde tilbage ind i den videnskabelige litteratur. Aktuelt arbejder jeg hovedsageligt med to indsatser – Lærings-Mindset og TipsByText – hvor jeg udover at fungere som projektleder skal være med til at kvalitetssikre vores randomiserede effektevalueringer i samarbejde med eksterne forskere.

Få vores nyheder direkte i din inbox

Tilmeld