Download billede  Kontakt

M + 45 41 10 92 84
Rikke Bech-Pedersen
Social innovatør - antropolog
Cand. Scient. Anth.

I ROCKWOOL Fonden er jeg koordinator for et projekt, hvor vi designer og udvikler en indsats, som skal styrke unges mulighed for at gennemføre 9. klasses afgangseksamen. Det skal blandt andet ske gennem længerevarende ophold med virksomhedsbaseret læring uden for skolen.

Interesseområder:

Jeg interesserer mig for, hvordan grundskolen i særdeleshed og vores uddannelsessystem i det hele taget kan give børn og unge gode forudsætninger for at lære og udvikle sig. Som antropolog undersøger jeg de spørgsmål med afsæt i kvalitative metoder; jeg søger en dybdegående forståelse af, hvordan børn, unge og andre interessenter oplever og navigerer i skolen. Jeg har solid baggrundsviden om mennesker som sociale og kulturelle væsner og motiveres af at arbejde i krydsfeltet mellem social innovation og et højt vidensniveau.

Tidligere ansættelser:

Jeg har tidligere været ansat hos Dansk Stalking Center, Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) og Udenrigsministeriets Presseenhed. Kommunikation, formidling og undervisning går som en rød tråd igennem mine ansættelser, og jeg har især arbejdet med at formidle og udbrede specialiseret viden om forskellige fagområder.