Download billede  Kontakt

M +45 53 60 48 01
Tanja Steffe Nøhr
Programchef - Børns læring og trivsel

Uddannelse:
Folkeskolelærer, N.Zahles Seminarium, 1999-2003
Master of Professionel Education, Danmarks Pædagogiske Universitet / Århus Universitet, 2008-2010
Master of Public Governance, Copenhagen Business School, 2014-2018

Mine tidligere ansættelser har været hos:
Hørsholm Kommune, Københavns Kommune, Helsingør Kommune og selvstændig konsulentvirksomhed.

Interesseområder:
Jeg har mange års erfaring med offentlig ledelse i praksis, herunder særligt skoleledelse. Jeg interesserer mig for, om vi reelt leverer den værdi, vi sigter efter for børn og unge. Mit særlige fokus er at udvikle konkrete indsatser, der fremmer børn og unges muligheder for at få et godt liv. Jeg er optaget af indsatsernes bæredygtighed over tid, samt deres muligheder for at påvirke nødvendige og fremtidige systemforandringer.

Jeg tror på, at når vi skal finde effektfulde løsninger, der skaber reel værdi, skal der tværfagligt samarbejde til, som har som fælles centrum at levere indsatser, der skaber positive forandringer i børn og unges liv.

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed er jeg ansvarlig for at sikre, at vores interventioner kan forankres og skaleres til hele landet, når de har demonstreret effekt. Jeg er også ansvarlig for følgende interventioner: