Back in Business

Praktik som springbræt til bedre læring i skolen

Kan erfaringer fra en virksomhedspraktik skabe grobund for positive forventninger og et nyt samarbejde mellem lærere og elever, så flere får en adgangsgivende 9. klasses eksamen?

Det undersøger ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed ved at udvikle et særligt praktiktilbud til unge, der er i risiko for ikke at opnå en adgangsgivende 9. klasses eksamen. Sammen med elever, lærere, uddannelsesvejledere og virksomheder undersøger vi, hvordan vi kan give elever erfaringer med at lære i en anden kontekst, og hvordan de erfaringer kan styrke samarbejdet mellem lærere og elever.

Hvad er Back in Business?

Med de skærpede optagelseskrav til ungdomsuddannelserne er fol­keskolens afgangseksamen blevet endnu mere afgørende. Hver sjette eller knap 7.000 folkeskoleelever i 9. klasse fik i 2019 ikke en adgangsgivende eksamen til videre uddannelse. [1] Der er derfor brug for løsninger, der kan give elever bedre fagligt fodfæste og øge gruppen af elever, der afslutter grundskolen med en adgangs­givende eksamen.

I ROCKWOOL Fondens Interventionsen­hed udvikler vi en ny indsats under navnet Back in Business til elever i udskolingen, der er kørt trætte i skolen, og som kan have brug for oplevelser og erfaringer uden for skolen som middel til at styrke deres skole­gang. Vi undersøger, om nye erfaringer i en virksomhedspraktik kan gavne elever, så de får bedre oplevelser med at gå i skole. Dette gør vi bl.a. ved at inddrage elevens primære lærer, så læreren får blik for – og konkrete strategier til – hvordan undervisningen og rammerne for elevens deltagelse i skolen kan forbedres.

Vores ambition med Back in Business er tredelt:

  • For det første undersøger vi potentialet i at give elever er­faringer med at lære i en anden kon­tekst end skolen.
  • For det andet undersøger vi, hvordan disse erfaringer kan gøres relevante for elevernes deltagelse og læring tilbage i skolen.
  • For det tredje undersøger vi, hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem lærer og elev, for at give eleven bedre muligheder for at deltage i skolen.

Målet med Back in Business er at elevernes sociale trivsel og faglige læring styrkes, så de får bedre forudsætninger for at få en adgangsgivende 9. klasses eksamen.

[1] Læs mere her: ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed. Hver sjette folkeskoleelev i 9. klasse får ikke en adgangsgivende eksamen til videre uddannelse.

Det er i virkeligheden blevet tyde­ligere for mig, hvad den unge skal arbejde med, og hvor jeg skal prø­ve at sætte ind. Hvordan jeg bedst kan hjælpe hende, og hvad hun har brug for i skolen (…) Det fede er, at hun er blevet bevidst om, hvad hun kan. Hun kan være ser­viceminded, sød og udadvendt.”

– Henning, dansklærer i 8. klasse

Den unge havde så meget potentiale i sig, men svært ved at formidle det. Jeg prøvede at snakke med ham om, hvordan kropssproget betyder noget. Jeg følte efter tre uger, at han begyndte at åbne sig mere op, så han kom mere ud af træet”

– Anna, praktikvært i detailvirksomhed

Indsatsens Centrale Elementer

Indsatsens aktiviteter strækker sig over i alt otte uger. I tre af ugerne er eleverne i praktik, og både før, under og efter praktikken følges den unge af en kontaktperson, som har et særligt ansvar for at hjælpe eleven, elevens lærer og praktikvært med, at praktikken bliver et godt springbræt for mere læring i skolen, og at det gode afsæt bliver udnyttet og udbygget i skolen.

Udvikling gennem en fælles indsats

De elever, der deltager i Back in Business, er omgivet af personer, der tager medansvar for at gøre indsatsen til en god oplevelse og sikre, at de nye erfaringer bliver taget med tilbage i skolen. Eleven er ikke alene i indsatsen, men bliver bakket op af voksne og andre unge i virksomheden, på skolen og i overgangene derimellem.

RFI-modellen

I udviklingen af indsatsen samarbejder vi med en række kommunale skoleforvaltninger, ungecentre og lokale uddannelsesvejledere og med Foreningen Nydansker, som søger at fremme virksomheders bestræbelser på at tage et socialt ansvar. Vi udvikler indsatsen baseret på viden opnået fra forskning, praksis og social innovation. Back in Business er i RFI-modellens fase 2: Design og prototype. I denne fase gennemfører vi en række afprøvningsforløb med elever i virksomhedspraktik, hvor vi særligt undersøger og udvikler, hvordan vi kan skabe forbindelser mellem skole og praktik og overføre elevens erfaringer fra praktikken til styrket læring i skolen.

Praktikken har givet mig mere koncentration […] lige pludselig kan jeg bare mærke… altså jeg kan mærke en forskel. Fordi før der var jeg mere sådan ”åh nej!” Men nu er jeg meget mere på, selvom det er noget svært noget.”

– Marie, elev i 8. klasse

Jeg glædede mig til at se de andre tilbage i skolen, men jeg var også sådan: okay nu har jeg lige været på praktik i 3 uger, så nu skal jeg heller ikke stå og læne mig tilbage.”

– Dennis, elev i 8. klasse

Kontaktinformation

Skoler og kommuner, der er interesserede i at deltage i udvikling, implementering og evaluering af Back in Business, kan kontakte Tanja Steffe Nøhr, programchef for børns læring og trivsel, på mail: tsn@rfintervention.dk eller Johanne Louise Elholm Bergmann, projektleder, på mail: jlb@rfintervention.dk

Virksomheder, der er interesserede i at være med til at udvikle Back in Business som praktikværter, kan kontakte Mikkel London eller Maja Kjærsgaard, Foreningen Nydansker på mail: mlo@foreningen-nydansker.dk / mkg@foreningen-nydansker.dk.

Initiativer

Del & Print