Back in Business

I udskolingen lærer vi ude

Hvad nu, hvis vi gentænker folkeskolens udskoling, så meget mere læring ligger uden for skolens mure? Kan en udskoling med større tilknytning til virksomheder og arbejdspladser i 8. og 9. klasse give flere elever muligheden for at deltage både i skolen og i uddannelses- og arbejdsliv efter folkeskolen?

Det undersøger ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed i initiativet Back in Business med fokus på unge i udskolingen. Sammen med elever, skoleledere, uddannelsesvejledere og virksomheder undersøger vi, om arbejdserfaringer som en central del af udskolingen kan bane vejen for, at flere unge får fodfæste på uddannelse eller arbejdsmarked senere i livet.

Hvorfor en udskolingsindsats?

Med de skærpede optagelseskrav til ungdomsuddannelserne er fol­keskolens afgangseksamen blevet endnu mere afgørende. Hver sjette eller knap 7.000 folkeskoleelever i 9. klasse fik i 2019 ikke en adgangsgivende eksamen til videre uddannelse.[1] Der er derfor brug for løsninger, der kan give elever bedre forudsætninger for at lykkes i folkeskolen og i overgangen til det videre ungdoms- og arbejdsliv.

I Back in Business har vi fokus på elever i udskolingen, der er kørt trætte i skolen, og som kan have brug for oplevelser og erfaringer uden for skolen. Vi undersøger, om nye erfaringer i en virksomhedspraktik og stærke erfaringsfællesskaber med andre unge kan gøre en forskel for elever, så de får en bedre samlet oplevelse med at gå i skole og et bedre afsæt til at klare sig efter 9. klasse. Og vi undersøger, om vi med inddragelse af skolens lærere og ledelse kan forankre indsatsen på skolen, så undervisningen og rammerne for elevernes deltagelse i skolen kan forbedres. Med det afsæt er målet med Back in Business, at elevernes sociale trivsel og faglige læring styrkes, så de får bedre forudsætninger for at komme i uddannelse og job efter 9. klasse.

[1] Læs mere her: ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed. Hver sjette folkeskoleelev i 9. klasse får ikke en adgangsgivende eksamen til videre uddannelse.

Det er i virkeligheden blevet tyde­ligere for mig, hvad den unge skal arbejde med, og hvor jeg skal prø­ve at sætte ind. Hvordan jeg bedst kan hjælpe hende, og hvad hun har brug for i skolen (…) Det fede er, at hun er blevet bevidst om, hvad hun kan. Hun kan være ser­viceminded, sød og udadvendt.”

– Henning, dansklærer i 8. klasse

Den unge havde så meget potentiale i sig, men svært ved at formidle det. Jeg prøvede at snakke med ham om, hvordan kropssproget betyder noget. Jeg følte efter tre uger, at han begyndte at åbne sig mere op, så han kom mere ud af træet”

– Anna, praktikvært i detailvirksomhed

Praktikken har givet mig mere koncentration […] lige pludselig kan jeg bare mærke… altså jeg kan mærke en forskel. Fordi før der var jeg mere sådan ”åh nej!” Men nu er jeg meget mere på, selvom det er noget svært noget.”

– Marie, elev i 8. klasse

Jeg glædede mig til at se de andre tilbage i skolen, men jeg var også sådan: okay nu har jeg lige været på praktik i 3 uger, så nu skal jeg heller ikke stå og læne mig tilbage.”

– Dennis, elev i 8. klasse

RFI-modellen

I udviklingen af indsatsen samarbejder vi med en række kommunale skoleforvaltninger, skoler, ungecentre og lokale uddannelsesvejledere. Vi udvikler indsatsen baseret på viden opnået fra forskning, praksis og social innovation. Back in Business er i RFI-modellens fase 2: Design og prototype. I denne fase gennemfører vi en række afprøvningsforløb med elever i virksomhedspraktik, hvor vi særligt undersøger og udvikler, hvordan vi kan skabe erfaringer og relationer, der giver eleverne et godt afsæt for at deltage i skolen.

Kontaktinformation

Vi er interesserede i at komme i kontakt med kommuner, skoler, virksomheder og organisationer, som er nysgerrige på at udvikle indsatser og tilgange, som kan give flere børn og unge muligheden for at lære og trives i deres skoleår.

Kontakt programchef Lea Miriam Fick Køhn på mail: lmfk@rfintervention.dk

Initiativer

Del & Print