Projekt Fit for Kids

Fit for Kids

Interventionen
’Fit for Kids’ er en 40 ugers indsats, som er bygget op omkring en kombination af fysisk træning, coaching og motivation, øget viden om sund livsstil, kostvejledning og madlavning. Programmet er målrettet børn, der lider af svær overvægt, er inaktive, i dårlig fysisk form og/eller har dårlig kropsbevidsthed. ROCKWOOL Fonden evaluerede Fit For Kids-programmet i 2011-2012 og på baggrund af evalueringsresultaterne fra Fit for Kids, har ROCKWOOL Fonden efterfølgende valgt at videreudvikle projektet, som nu hedder COOL2BFIT. Evalueringen pegede blandt andet på behovet for en mere målrettet fastholdelsesstrategi, samt at det var kost – og motionsaktiviteterne, der havde størst betydning. COOL2BFIT er både målrettet børnene og deres familier og tilbyder kostvejledning i hjemmene, træning, fælles madlavning og temamøder. Desuden er der stort fokus på fastholdelse af den sunde livsstil efter projektet er slut. Der er også udarbejdet en COOL2BFIT bog med konkrete værktøjer til, hvordan man som familie lever sundt.