Mentalt helbred

Hvad ved vi om unge kvinders mentale helbred?

Mentale helbredsproblemer er i stigning, særligt blandt unge kvinder. ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed er i den indledende og eksplorative fase, hvor vi afdækker viden, der kan pege på nye veje, med det formål at forbedre særligt de unge kvinders mentale helbred.

Om initiativet

Den kraftige stigning i dårligt mentalt helbred baserer sig i væsentlig grad på selvrapporteringer fra spørgeskemaundersøgelser. Derfor er vi opmærksomme på, om stigningen også i nogen grad kan skyldes, at vi har ændret den måde, hvorpå vi taler om og spørger ind til unges mentale helbred.

Vi har indgået et samarbejde med Lejre og Kalundborg Kommuner og har fået lejlighed til at interviewe en række medarbejdere. Vi har desuden interviewet en række unge kvinder i forskellige aldre, og har fået adgang til digitale fællesskaber. Dette arbejde har gjort os klogere på de dynamikker, der hindrer eller forstærker mental mistrivsel.

For hvad er årsagerne til, at der er et tilsyneladende stadigt stigende antal unge, som kæmper med dårligt mentalt helbred? Vi forsøger at komme svaret nærmere ved at sammenholde udviklingen i selvrapporteret dårligt mentalt helbred med andre mål for dårligt mentalt helbred i kvantitative data, for eksempel udviklingen i brug af sundhedsydelser og diagnoser.

Samarbejdsmuligheder i projektet lige nu

Ved at fortolke og forstå data og ved løbende at drøfte vores fortolkninger med relevante eksperter får vi formuleret en række gode spørgsmål, som vi kan få svar på blandt frontmedarbejderne i vores samarbejdskommuner. På modsat vis kan svarene fra vores kvalitative arbejde bidrage med retninger, som vi efterfølgende kan undersøge i data.
Vi forventer at kunne præsentere en række arbejdshypoteser i slutningen af året, som vil være retningsgivende for den næste fase af arbejdet. I den næste fase skal vi designe og afprøve mulige greb og løsninger og derefter afgøre, om de har lovende perspektiver.

Jeg kalder dem de instrumentelle piger. De har afkodet skolenormerne, siden de var små. Jo mere ”stylede” og tjekkede, de er, jo mere bekymret bliver jeg. Deres humør er mit allerførste pejlemærke.
/ Studievejleder

Man gør det bedste man kan. Det skal være perfekt for mig. Men jeg er aldrig tilfreds. Heller ikke når jeg når mine mål. Men det er jo også positivt, fordi det betyder at jeg har et mega drive. Jeg elsker at have travlt. Hvis du vælger noget fra er det fordi du er svag. Jeg bliver altid syg i mine ferier.
/ Kvindelig gymnasieelev

RFI-modellen

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed udvikler vi vores indsatser over fire faser, hvor forskning, social innovation og praksisviden vekselvirker og tilsammen skaber grundstenene for vores indsatser. I den første, eksplorative fase kan vi med afsæt i forskning identificere de steder, hvor behovet for innovation er størst. Det er også i denne fase, at vi arbejder i felten og lærer af de mennesker, hvis muligheder vi ønsker at forbedre.

Vores vigtigste arbejde i den eksplorative fase finder sted, når forskning, social innovation og den indsamlede viden fra praksis mødes, styrker og udfordrer hinanden. Vi opstiller arbejdshypoteser og opbygger en dybere forståelse af feltet på baggrund af den viden, vi har indsamlet. Formålet er at se potentialer eller områder, hvor det er relevant at udvikle og afprøve interventioner i en næste fase af projektet. Vi kan ikke afgøre dette alene, og derfor vil vi gennem efteråret afholde en række mindre workshops, så vi bliver udfordret udefra og får skærpet vores opmærksomhed.

Vi forventer at kunne præsentere en række arbejdshypoteser i slutningen af året, som vil være retningsgivende for den næste fase af arbejdet. I den næste fase skal vi designe og afprøve mulige greb og løsninger og derefter afgøre, om de har lovende perspektiver.

Se video om RFI-modellen: De fire indsatsfaser

Kontaktinformation

Programleder Annemette Krabbe kan kontaktes på mail: amk@rfintervention.dk og på telefon: 31 72 94 37.

Initiativer

Del & Print