Lærings-mindset

Styrket læring gennem enkle psykologiske øvelser

Kan kortvarige forskningsbaserede psykologiske øvelser styrke elevers lærings-`mindset´? Det vil ROCKWOOL Fonden finde ud af ved at afprøve enkle indsatser, der har vist gode, holdbare effekter på elevers læring – især ift. grupper af elever med etnisk minoritetsbaggrund.

Om initiativet

Typisk forsøger man at øge elevers indlæring ved at ændre på fx undervisningsmateriale eller didaktik. Ny forskning viser imidlertid, at også elevers ’mindset’ – deres tilgang til læring – har stor indflydelse på elevers resultater i skolen. Psykologiske faktorer som fx en elevs selvopfattelse eller følelser i relation til skolen, kan betyde endnu mere end kognitive faktorer.

I USA har forskningsprojekter haft succes med at styrke elevers læringsparathed gennem enkle omkostningseffektive psykologiske øvelser. Et eksempel er øvelsen ”value affirmation”. Øvelsen går ud på, at eleven beskriver sine personlige værdier, hvilket styrker deres følelse af personlig integritet i en skolekontekst. Solide internationale undersøgelser viser, at den har gavnet især nogle grupper af minoritetselevers faglige præstationer – og at effekterne er længerevarende.

RFI undersøger, om sådanne indsatser kan oversættes og tilpasses til en dansk kontekst – og herved bidrage til at styrke elevers udbytte af undervisningen uafhængigt af undervisningens indhold.

Relevante links

Mere om socialpsykologiske mindset-change interventioner her:

http://mindsetscholarsnetwork.org/wp-content/uploads/2015/09/What-We-Know-About-Learning-Mindsets.pdf

https://ed.stanford.edu/sites/default/files/manual/dweck-walton-cohen-2014.pdf

Kort gennemgang af value affirmation-øvelsen i denne video: ”Closing the achievement gap”:

https://www.youtube.com/watch?v=pwp71xrIxtY

Udførlig gennemgang af value affirmation fra de amerikanske forskere bag: https://www.youtube.com/watch?v=AQ06XYhuQF8

Samarbejdsmuligheder i projektet lige nu

Aktuelt søger vi skoler, hvor vi må afprøve og tilpasse mindset-change øvelser i mindre skala i dansk kontekst. Deltagelse kræver ikke kompetenceudvikling eller særskilt forberedelse fra lærerne.

 

 

Kontaktinformation

Interventionschef Helene Bie Lilleør kan kontaktes på hbl@rfintervention.dk.

Initiativer

Del & Print

Få vores nyheder direkte i din inbox

Tilmeld