Lærings-mindset

Kan skoleelevers indstilling til læring styrkes gennem enkle psykologiske øvelser?

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed undersøger, om vi kan styrke elevers tro på egne evner og følelse af tilhørsforhold i skolen ved at tilpasse velafprøvede amerikanske interventioner til en dansk skolekontekst.

Om initiativet

Psykologisk forskning fra en række forskellige skolekontekster i USA har vist, at man kan styrke skoleelevers indstilling til læring og faglige udbytte gennem enkle psykologiske øvelser. Det er øvelser, hvor eleverne f.eks. reflekterer over deres personlige værdier, giver gode råd til andre elever om svære situationer eller opbygger en ny type kendskab til lærerne. Øvelserne er kendetegnet ved at fokusere på at nedbryde psykologiske barrierer for læring (i modsætning til kognitive barrierer).

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed undersøger vi i øjeblikket, om denne viden fra amerikanske forskning er relevant i en dansk kontekst. Vi tilpasser og afprøver aktuelt indsatserne på mellemtrinnet i grundskolen, hvor vi er nysgerrige på, om man med enkle greb kan fremme elevernes tro på egne evner, styrke deres følelse af tilhørsforhold i skolen og derigennem fremme deres faglige udbytte af skolen.

 

Samarbejdsmuligheder i projektet lige nu

Aktuelt søger vi skoler, som vil samarbejde med os om at afprøve og tilpasse mindre psykologiske øvelser i lille skala.

 

 

Kontaktinformation

Programleder, Pernille Brems, pbr@rfintervention.dk.

Initiativer

Del & Print