Systeminnovation

Hvad kræver det at forandre et system?

I dag står verden overfor store og komplekse samfundsudfordringer, som vores systemer ikke oprindeligt blev designet til at håndtere. Skal vi løse de udfordringer og skabe nye muligheder, har vi brug for mere end blot innovative indsatser – vi har brug for at gentænke og innovere hele systemer. Hvordan gør man det? Hvad kræver det at forandre et system?

Formålet med Systeminnovationsinitiativet er at formidle praktisk viden og værktøjer til ledere, innovatører og iværksættere, der ønsker at begive sig ud i arbejdet med innovation af hele systemer.

Som et første skridt har vores social innovationsleder Jennie Winhall og seniorrådgiver Charles Leadbeater skrevet papiret Building Better Systems, der skitserer hvordan man kan gå til opgaven med at forandre systemer.

I 2021 lancerer vi nyt materiale omhandlende, hvordan de fire nøgler: magt, formål, relationer og ressourcer, kan være med til at ændre et system og skabe nye muligheder.

Tilmeld dig webinarrækken her og modtag det nye materiale i takt med, at det udgives. 

Ønsker du at blive holdt opdateret på nyt materiale og events kan du tilmelde dig initiativets nyhedsbrev om systeminnovation her.

Der foregår altid løbende innovation for at optimere systemer, og det er ikke overalt, der kræves store ændringer. Behovet for mere grundlæggende systeminnovation opstår typisk i to tilfælde:

Når en udfordring har ”bidt sig fast”, og det eksisterende system ikke længere formår at løse den. Vores forskning viser for eksempel, at andelen af hver eneste ungdomsårgang, der ender langvarigt uden for job og uddannelse, har været uændret de seneste 15 år på trods af mange indsatser fra det offentlige og private organisationer. Det peger i retning af et behov for en mere grundlæggende systemændring, hvis de unge for alvor skal hjælpes videre.

Når et samfund står over for nye, systemiske udfordringer, som de eksisterende systemer ikke blev designet til at håndtere. Det kunne for eksempel være en aldrende befolkning eller nye omfattende udfordringer med unges mentale sundhed. I de tilfælde kan der være behov for en grundlæggende tilpasning af de eksisterende eller opbygning af helt nye systemer, som bedre kan håndtere de voksende udfordringer.

Ny webinarrække og materiale om systeminnovation.

I 2021 lancerer vi nyt materiale, som bygger på udgivelsen Building Better Systems (2020) omhandlende, hvordan de fire nøgler: magt, formål, relationer og ressourcer, kan være med til at ændre et system og skabe nye muligheder.

Mød en række internationale pioneer inden for systeminnovation, når de deler deres erfaringer fra praksis med at ændre systemer og skabe positiv forandring. 

Tilmeld dig webinarrækken her og modtag det nye materiale i takt med, at det udgives. 

Materialet og webinarerne er på engelsk, online og deltagelse er gratis.

Det er nemt at sige, at “vi er nødt til at ændre systemerne”, men straks vanskeligere at gøre det i praksis. Fordi vi alle er en del af et system, kan du også bidrage og få indflydelse. Desværre ender mange social innovationer eller tiltag med ikke at blive så udbredte eller få den vedvarende effekt, som man havde håbet. Det kan skyldes, at de ikke formår at påvirke og bidrage til udviklingen af de omkringliggende systemer. De ender så at sige som en dråbe i havet. Systemiske ændringer går på tværs af grænserne mellem det offentlige, private og civilsamfundet, og kræver derfor en ny form for samarbejde.

Formålet med dette initiativ er at udfylde hullet mellem systemteori og systemændringer i praksis ved at opbygge og udvikle viden og metoder, der kan hjælpe ledere, innovatører, iværksættere, investorer, beslutningstagere og samfundsdebattører med at skabe næste generations systemer til gavn for samfundet. Dette vil foregå i samarbejde med danske og internationale eksperter inden for systeminnovation samt innovative ledere og iværksættere, der arbejder med at forandre systemer i virkeligheden. Har du erfaring med eller interesse for systeminnovation, hører vi gerne fra dig.

Du kan læse mere om, hvordan ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed arbejder med systemiske udfordringer i denne kronik.

Kontaktinformation

Social innovationsleder Jennie Winhall kan kontaktes på jwi@rfintervention.dk.

Du kan læse mere om system innovation, og om hvordan du kommer i kontakt med initiativet på dets hjemmeside.

Initiativer

Del & Print