Systeminnovation

Hvad kræver det at forandre et system?

I Danmark har vi et velfærdssamfund i verdensklasse. Alligevel står vi nu – som mange andre moderne samfund – over for store og komplekse sociale udfordringer, som vores systemer oprindeligt ikke blev designet til at håndtere. Skal vi løse disse udfordringer, har vi brug for mere end bare innovative indsatser – vi har brug for systeminnovation. Dette initiativ vil formidle praktisk viden og værktøjer til ledere, innovatører og iværksættere, der ønsker at begive sig ud i arbejdet med innovation af hele systemer.

Innovationseksperterne Charles Leadbeater og Jennie Winhall har som et første skridt skrevet dette ‘green paper’, der skitserer hvordan man bør gå til opgaven med at forandre systemer.

Ønsker du at blive holdt opdateret på initiativet, kan du tilmelde dig det særlige nyhedsbrev om systeminnovation her

Der foregår naturligvis altid løbende innovation for at optimere systemer, og det er ikke overalt, der kræves store ændringer. Behovet for mere grundliggende systeminnovation opstår typisk i to tilfælde:

 

Når en udfordring har ”bidt sig fast”, og det eksisterende system ikke længere formår at løse den. Vores forskning viser for eksempel, at andelen af hver eneste ungdomsårgang, der ender langvarigt uden for job og uddannelse, har været uændret de seneste 15 år på trods af mange indsatser fra det offentlige og private organisationer. Det peger i retning af et behov for en mere grundliggende systemændring, hvis de unge for alvor skal hjælpes videre.

 

Når et samfund står over for nye, systemiske udfordringer, som de eksisterende systemer ikke blev designet til at håndtere. Det kunne for eksempel være en aldrende befolkning eller nye omfattende udfordringer med unges mentale sundhed. I de tilfælde kan der være behov for en grundlæggende tilpasning af de eksisterende eller opbygning af helt nye systemer, som bedre kan håndtere de voksende udfordringer.

Det er nemt at sige, at “vi er nødt til at ændre systemerne”, men straks vanskeligere at gøre det i praksis. Den gode nyhed er, at alle, der er en del af systemet, har indflydelse. Når mange sociale innovationer ender med ikke at have nogen vedvarende effekt, skyldes det, at de ikke formår at påvirke og bidrage til udviklingen af de omkringliggende systemer. De ender så at sige som en dråbe i havet. Systemiske ændringer går på tværs af grænserne mellem det offentlige, private og civilsamfundet, og kræver derfor en ny form for samarbejde.

 

Formålet med dette initiativ er at udfylde hullet mellem systemteori og systemændringer i praksis ved at opbygge og udvikle viden og metoder, der kan hjælpe ledere, innovatører, iværksættere, investorer, beslutningstagere og samfundsdebattører med at skabe næste generations systemer til gavn for samfundet. Dette vil foregå i samarbejde med danske og internationale eksperter inden for systeminnovation samt innovative ledere og iværksættere, der arbejder med at forandre systemer i virkeligheden. Har du erfaring med eller interesse for systeminnovation, hører vi gerne fra dig.

Du kan læse mere om, hvordan ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed arbejder med systemiske udfordringer i denne kronik.

Kontaktinformation

Social innovationsleder Jennie Winhall kan kontaktes på jwi@rfintervention.dk.

 

Du kan læse mere om system innovation, og om hvordan du kommer i kontakt med initiativet på dets hjemmeside

Initiativer

Del & Print