TipsByText

SMS’er for at fremme børns tidlige sprogudvikling

Hvordan hjælper man bedst sit barn med den sproglige udvikling i en travl hverdag?

I dag ses der markant forskel på børns sproglige udvikling allerede fra børnehaven og forskningsresultater peger på, at dette har betydning for, hvordan børn klarer sig op igennem skolen. Med TipsByText afprøver og effektevaluerer ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed om man gennem SMS’er med små tips kan inspirere forældre til at sætte flere ord på dagligdagen og derigennem understøtte børns tidlige sprogudvikling.

Om TipsByText

TipsByText tager afsæt i, at alle forældre vil det bedste for deres børn. Dagligdagen som forældre med små børn er dog ofte kompleks med mange gøremål, og derfor er grundtanken i TipsByText at gøre det lettere for forældre at støtte deres børns sprogudvikling. Gennem tre ugentlige SMS’er modtager forældre med børn i 3 til 5-års alderen tips og små påmindelser om, hvordan de på sjove og nye måder let kan sprogstimulere deres børn, som en del af hverdagsrutinerne.

TipsByText er oprindeligt udviklet i USA af professor Susanna Loeb fra Stanford Universitet, hvor indsatsen har vist positive effekter på børns sprogudvikling. I tæt samarbejde med Susanna Loeb, sprogkonsulenter fra udvalgte kommuner og børnesprogsforsker Pia Thomsen har ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed tilpasset indsatsen til en dansk kontekst. I tilpasningen er der blevet lagt vægt på, at indsatsen skal kunne bruges af alle forældre med børn i alderen 3 til 5 år. SMS’erne er særligt brugbare for forældre til børn, hvis sproglige udvikling ligger under middel i de nationale sprogvurderinger. Målet med TipsByText er således at understøtte børns sproglige udvikling, så alle børn kan få en god start på det liv, der venter dem.

Jeg taler mere med ham nu. SMS’erne giver mig idéer til, hvordan jeg taler med mit barn og hvad vi skal tale med børnene om. Fordi vi tænker anderledes – vi er voksne, vi tænker ikke på hvad det hedder, hvad er farver, eller hvad er tal og om biler og lastbiler og alle de der ting. Det interesserer ikke os – men det interesserer børnene. Så nu taler vi om bussen, om knapperne i en bus og…”

/ Omar, far til søn på 3 år

Da jeg hørte, at man fik gode råd og lege, tænkte jeg, at det var en god idé, at jeg får lidt hjælp, fordi jeg har travlt. For eksempel er badesituationen sjov nu – for mig også. Og så gør det, at jeg føler mig som en god mor, fordi jeg har gjort min opgave – men hvor det føles som en leg i stedet for en pligt.”

/ Anna, mor til dreng på 5 år

Kan TipsByText fremme 3 til 5-åriges sprogudvikling?

Fra januar til september 2020 blev TipsByText afprøvet med omkring 3.600 børn på tværs af vores fem partnerskabskommuner: Høje-Taastrup, Ikast-Brande, Langeland, Lejre og Middelfart Kommune.

Afprøvningen og effektevalueringen af TipsByText er udført som et kontrolleret lodtrækningsforsøg med professor Marianne Simonsen fra Aarhus Universitet, som hovedansvarlig for effektevalueringen. Designet vil tilvejebringe solid viden om, hvorvidt et tilbud om TipsByText øger børns sproglige udvikling udover den udvikling, der normalt sker i løbet af otte måneder.

Ved udgangen af 2022 er effektevalueringen og den kvalitative evaluering af TipsByText færdig og hovedresultaterne offentliggøres. Næste skridt er at dele viden og erfaringer fra TipsByText, så det kan komme flere til gavn.

Indsigtspapirer om initiativet

Tilpasning af en sprogindsats fra USA til Danmark

Marts 2021

Kan en amerikansk forældrerettet sprogindsats fungere i en dansk kontekst med et andet børne- og læringssyn? Hvad kræver det at gøre den meningsfuld?

Indsigtspapiret giver indblik i det store arbejde med at tilpasse og udvikle TipsByText til en kontekst med et skandinavisk lærings- og børnesyn. Papiret omhandler, hvordan den danske og amerikanske kontekst adskiller sig fra hinanden, hvorfor det har været nødvendigt at tilpasse TipsByText, og hvordan vi har tilgået dette arbejde gennem fire faser.

Læs mere i indsigtspapiret her

Undersøgelse viser store forskelle i børns sprog og mulighed for forbedring

December 2020

Der er markante forskelle i sprogudviklingen blandt jævnaldrende børnehavebørn. Det viser en undersøgelse blandt 3.000 børnehavebørn i forbindelse med afprøvningen af TipsByText. I indsigtspapiret kan du læse om, hvordan børnenes sprogudvikling hænger sammen med deres forældres baggrund, hvor særligt moderens uddannelsesbaggrund har en betydning.

Læs mere om undersøgelsen her

Introduktion til TipsByText

Oktober 2019

Hvordan hjælper man bedst sit barn med den sproglige udvikling i en travl hverdag? Der er mange krav til småbørnsforældre og ikke altid ro til at nå det, man kunne ønske sig. Med TipsByText afprøver vi, om man gennem tre ugentlige SMS’er med små tips, lege og idéer kan gøre det lettere for forældre at støtte deres børns sprog og løbende udvikling.

Læs mere om afprøvningen af indsatsen og vores første læringer her

Teknisk note bag undersøgelse af børns sprog

December 2020

Denne tekniske note har til formål at underbygge og uddybe de datamæssige beslutninger og analyser, som er blevet foretaget under tilvejebringelsen af RFI Indsigtspapiret, december 2020. Noten er således et baggrundsnotat bag analyserne.

Læs den tekniske note her

RFI-modellen

TipsByText er i RFI-modellens 3. fase. Vi er således i gang med en forskningsbaseret effektevaluering af TipsByText, som blev afprøvet i 2020 med omkring 3.600 børn på tværs af vores fem partnerskabskommuner. Vi undersøger om TipsByText har en positiv effekt på børnenes sprogudvikling og om indsatsen er omkostningseffektiv og skalérbar.

Se video om RFI-modellen: De fire indsatsfaser

Kontaktinformation

Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om TipsByText. Vi hører også meget gerne fra jer, der er interesseret i at høre om muligheden for skaleringen af indsatsen.

Evalueringskoordinator Mikkel Stahlschmidt kan kontaktes på mail: mis@rfintervention.dk

Forældre, der ønsker information om afprøvningen af TipsByText, kan læse mere på: www.tipsbytext.dk.

Initiativer

Del & Print