Projekt TipsByText – sprogudvikling hos førskolebørn gennem nudging af deres forældre
TipsByText – sprogudvikling hos førskolebørn gennem nudging af deres forældre

Kan man gennem sms´er inspirere forældre til at styrke deres børns sprogudvikling i hverdagen? De foreløbige erfaringer i dansk kontekst er positive – ROCKWOOL Fonden planlægger nu at afprøve indsatsen i et kontrolleret lodtrækningsforsøg.

 

Om initiativet

TipsByText er et nyt bud på, hvordan børn kan få bedre forudsætninger for at klare sig i skolen. Forældre til børn i 3-5 års alderen modtager korte sms´er med konkrete og sjove forslag til lege og aktiviteter, der indgår som en del af hverdagens rutiner.

ROCKWOOL Fonden samarbejder med den amerikanske professor, der står bag TipsByText, professor Susanna Loeb og hendes forskerhold på Stanford University. Indsatsen har i USA vist positive effekter på udvikling af sprog – især hos visse grupper af minoritetsbørn.

I samarbejde med udvalgte kommuner og børnesprogsforsker Pia Thomsen har RFI oversat og tilpasset TipsByText til en dansk kontekst. Vi har haft særligt blik for at designe indsatsen til forældre med etnisk minoritetsbaggrund og oversat sms´erne til flere forskellige sprog. Baggrunden er, at tidligere forskning peger på, at børn med ikke-vestlig baggrund på nogle parametre kan være mindst 1 år bagud i deres sproglige udvikling sammenlignet med etnisk danske børn (1).

Kontaktoplysninger på programleder

Interventionschef Helene Bie Lilleør kan kontaktes på hbl@rfintervention.dk.

Relevante links

(1) Bleses et al, 2016. Børns tidlige udvikling og læring: Målgrupperapport (Forskningsrapport, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling)