TipsByText

SMS’er for at fremme børns tidlige sprogudvikling

Hvordan hjælper man bedst sit barn med den sproglige udvikling i en travl hverdag?

I dag ses der markant forskel på børns sproglige udvikling allerede fra børnehaven og forskningsresultater peger på, at dette har betydning for, hvordan børn klarer sig op igennem skolen. Med TipsByText afprøver og effektevaluerer ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed om man gennem SMS’er med små tips kan inspirere forældre til at sætte flere ord på dagligdagen og derigennem understøtte børns tidlige sprogudvikling.

Om TipsByText

TipsByText tager afsæt i, at alle forældre vil det bedste for deres børn. Dagligdagen som forældre med små børn er dog ofte kompleks med mange gøremål, og derfor er grundtanken i TipsByText at gøre det lettere for forældre at støtte deres børns sprogudvikling. Gennem tre ugentlige SMS’er modtager forældre med børn i 3 til 5-års alderen tips og små påmindelser om, hvordan de på sjove og nye måder let kan sprogstimulere deres børn, som en del af hverdagsrutinerne.

TipsByText er oprindeligt udviklet i USA af professor Susanna Loeb fra Stanford Universitet, hvor indsatsen har vist positive effekter på børns sprogudvikling. I tæt samarbejde med Susanna Loeb, sprogkonsulenter fra udvalgte kommuner og børnesprogsforsker Pia Thomsen har ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed tilpasset indsatsen til en dansk kontekst. I tilpasningen er der blevet lagt vægt på, at indsatsen skal kunne bruges af alle forældre med børn i alderen 3 til 5 år. SMS’erne er særligt brugbare for forældre til børn, hvis sproglige udvikling ligger under middel i de nationale sprogvurderinger. Målet med TipsByText er således at understøtte børns sproglige udvikling, så alle børn kan få en god start på det liv, der venter dem.

Jeg taler mere med ham nu. SMS’erne giver mig idéer til, hvordan jeg taler med mit barn og hvad vi skal tale med børnene om. Fordi vi tænker anderledes – vi er voksne, vi tænker ikke på hvad det hedder, hvad er farver, eller hvad er tal og om biler og lastbiler og alle de der ting. Det interesserer ikke os – men det interesserer børnene. Så nu taler vi om bussen, om knapperne i en bus og…”

/ Omar, far til søn på 3 år

Da jeg hørte, at man fik gode råd og lege, tænkte jeg, at det var en god idé, at jeg får lidt hjælp, fordi jeg har travlt. For eksempel er badesituationen sjov nu – for mig også. Og så gør det, at jeg føler mig som en god mor, fordi jeg har gjort min opgave – men hvor det føles som en leg i stedet for en pligt.”

/ Anna, mor til dreng på 5 år

Kan TipsByText fremme 3 til 5-åriges sprogudvikling?

Vi planlægger en større afprøvning i 2020 med omkring 3.200 børn i alt på tværs af vores fem partnerskabskommuner: Høje-Taastrup, Ikast-Brande, Langeland, Lejre og Middelfart.

Afprøvningen er designet som et kontrolleret lodtrækningsforsøg med en gruppe på omkring 1.600 børn, hvis forældre modtager tilbud om indsatsen. Denne gruppe sammenlignes med en kontrolgruppe også på omkring 1.600 børn, hvis forældre ikke modtager tilbuddet om indsatsen. Designet vil tilvejebringe solid viden om og evidens for, hvorvidt et tilbud om TipsByText øger børns sproglige udvikling udover den udvikling, der normalt sker i løbet af otte måneder.

Vi benytter ‘Sprogvurdering 3-6 år’ som redskab til at måle effekten og gennemfører dataindsamling i både dagtilbud og skoler i tæt samarbejde med Rambøll Management Consulting. Professor Marianne Simonsen fra Aarhus Universitet er hovedansvarlig for effektevalueringen. Evalueringen er tilrettelagt således, at det er muligt at følge effekterne på både kort og længere sigt og på tværs af forskellige børnegrupper.

RFI-modellen

TipsByText er netop trådt ind i RFI-modellens 3. fase. Vi er således ved at igangsætte en større afprøvning og forskningsbaseret effektevaluering i 2020 med omkring 3.200 børn på tværs af vores fem partnerskabskommuner. Vi skal undersøge om TipsByText har en positiv effekt på børnenes sprogudvikling og om indsatsen er omkostningseffektiv og skalérbar.

Se video om RFI-modellen: De fire indsatsfaser

Kontaktinformation

Programchef for børns læring og trivsel Tanja Steffe Nøhr kan kontaktes på mail: tsn@rfintervention.dk

Projektleder Johanne Louise Elholm Bergmann kan kontaktes på mail: jlb@rfintervention.dk

Forældre, der ønsker information om afprøvningen af TipsByText, kan læse mere på: www.tipsbytext.dk.

Initiativer

Del & Print