OS I BRANCHEN: Hvordan kan flere unge gennemføre en erhvervsuddannelse?

Uddannelse har store gavnlige effekter både for den enkelte og for samfundet. Alligevel har 1 ud af 5 unge ikke en ungdomsuddannelse, når de er 25 år. Frafaldet på erhvervsskoler er særligt højt, og næsten halvdelen af dem, der starter på en erhvervsuddannelse, gennemfører den ikke. På trods af mange initiativer er der begrænset viden om, hvordan man kan muliggøre, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse. Det er det vores ambition, at indsatsen OS I BRANCHEN skal ændre på.

 

Vi har udviklet OS I BRANCHEN i samarbejde med erhvervsskolen NEXT. Med indsatsen ønsker vi at undersøge potentialet i at skabe et grundforløb (GF2), hvor unge kan udforske alle mulighederne i den nye branche og få autentiske erfaringer sammen med deres nye fagfæller – både elever, virksomheder og undervisere. Indsatsen hedder OS I BRANCHEN for at understrege den nye type netværk, vi ønsker at skabe mellem elever, erhvervsskoler og virksomheder.

Om initiativet

Giv de unge erfaringer og netværk

Vi forventer ikke, at unge er ”afklarerede”, når de starter på en erhvervsuddannelse – i stedet vil vi med OS I BRANCHEN give unge autentiske erfaringer sammen med deres fagfæller og skabe netværk, så de kan mærke, se og tro på en fremtid for sig i branchen. Ved hjælp af en evaluering vil vi undersøge, om det virker så flere unge, gennemfører deres erhvervsuddannelse.

 

Indsatsen bygger på to principper

Vi kobler elever, virksomheder og erhvervsskolen tættere sammen. Målet er, at GF2 elever skal opleve, at de allerede er en del af branchen fra den første dag på skolen. En større del af læringen sker dermed i samarbejde med virksomhederne i stærke faglige fællesskaber med de andre elever, herunder hovedforløbseleverne. OS I BRANCHEN bygger på to principper, og vi har designet en række aktiviteter, der understøtter disse to principper i erhvervsskolernes dagligdag.

 

Princip 1: Første dag i skolen er første dag i branchen

Eleverne ser og prøver mulighederne i den branche, de er trådt ind i og får sammen erfaringer med arbejdslivet allerede i løbet af deres grundforløb på uddannelsen.

 

Princip 2: Vi lykkes som team

Vi inviterer de nye elever ind i et fagligt fællesskab, hvor det at lykkes er et fælles projekt og ikke kun den enkeltes ansvar.

 

Vi skaber viden

Som en del af initiativet udarbejder vi løbende ny viden. Lektor Fane Groes og senior advisor Edith Madsen fra CBS har opbygget en database med administrative data fra vores samarbejdsskoler: NEXT Uddannelse, Aarhus TECH, EUC Sjælland, ZBC, Syddansk Erhvervsskole, TECHCOLLEGE, CELF og EUC Nordvestsjælland. Erhvervsskoledata kobles med registerdata fra Danmarks Statistik med henblik på at undersøge, hvad der har betydning for, om unge gennemfører eller stopper på en erhvervsuddannelse. Analysernes resultater forventes offentliggjort i løbet af 2021.

 

Evaluering er vigtig

Mange forskellige indsatser og tiltag har forsøgt at mindske frafaldet på erhvervsskolerne, men vi mangler solid viden om, hvad der skal til for at gøre en forskel. Vi ønsker derfor at skabe viden om, hvorvidt og hvordan OS I BRANCHEN kan bidrage til, at flere unge gennemfører GF2. Vi ved nemlig endnu ikke med sikkerhed, om OS I BRANCHEN kan få flere unge igennem deres grundforløb. Derfor er evaluering vigtig for os. Erhvervsskoler, som ønsker, at nogle af deres uddannelser bliver en del af OS I BRANCHEN, vil derfor indgå i en evaluering af indsatsen.

Samarbejdsmuligheder

Vi vil gerne i dialog med flere erhvervsskoler og virksomheder, som vil være med til at skabe ny viden om hvorvidt og hvordan OS I BRANCHEN kan biddrage til, at flere unge gennemfører den erhvervsuddannelse, de starter på. Vi søger erhvervsskoler og virksomheder, som vil være en del af OS I BRANCHEN, og som i tæt samarbejde med os vil være med til at effektevaluere indsatsen.

 

Se kontaktoplysninger nederst på siden.

RFI-modellen

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed skaber vi ny viden om, hvordan vi løser samfundets udfordringer. Det gør vi ved at kombinere forskning, social innovation og praksisviden og ved at samarbejde med eksterne partnere, der vil finde nye veje sammen med os. RFI-modellen spænder over 4 faser, hvor forskning, social innovation og praksisviden vekselvirker og sammen skaber grundstenen for vores indsatser. Vores initiativ OS I BRANCHEN er i RFI-modellens fase 2: Design og prototype. I denne fase afprøver vi prototyper, og ved løbende at skifte mellem udvikling og afprøvning bliver vi klogere på, hvor og hvordan der kan skabes positiv forandring, som også kan realiseres i praksis.

Se video om RFI-modellen: De fire indsatsfaser

Kontaktinformation

Kontakt programchef Pernille Brems på pbr@rfintervention.dk eller telefon: 20 53 70 85, hvis du ønsker at høre mere om initiativet eller er interesseret i at samarbejde med os.

Initiativer

Se tidligere projekter
Del & Print