OS I BRANCHEN: Hvordan kan flere unge gennemføre en erhvervsuddannelse?

Uddannelse har store gavnlige effekter både for den enkelte og for samfundet. Alligevel har 1 ud af 5 unge ikke en ungdomsuddannelse, når de er 25 år. Frafaldet på erhvervsskoler er særligt højt, og næsten halvdelen af dem, der starter på en erhvervsuddannelse, gennemfører den ikke. På trods af mange initiativer er der begrænset viden om, hvordan man kan muliggøre, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse. Det er det vores ambition, at indsatsen OS I BRANCHEN skal ændre på.

Læs det seneste indsigts- & læringspapir fra oktober 2021

Om initiativet

Giv de unge erfaringer og netværk

Vi forventer ikke, at unge er ”afklarerede”, når de starter på en erhvervsuddannelse – i stedet vil vi med OS I BRANCHEN give unge autentiske erfaringer sammen med deres fagfæller og skabe netværk, så de kan mærke, se og tro på en fremtid for sig i branchen. Ved hjælp af en evaluering vil vi undersøge, om det virker så flere unge, gennemfører deres erhvervsuddannelse.

 

Indsatsen bygger på to principper

Vi kobler elever, virksomheder og erhvervsskolen tættere sammen. Målet er, at elever på grundforløb 2 (GF2) skal opleve, at de allerede er en del af branchen fra den første dag på skolen. En større del af læringen sker dermed i samarbejde med virksomhederne i stærke faglige fællesskaber med de andre elever, herunder hovedforløbseleverne. OS I BRANCHEN bygger på to principper, og vi har designet en række aktiviteter, der understøtter disse to principper i erhvervsskolernes dagligdag.

 

Princip 1: Første dag i skolen er første dag i branchen

Når eleverne prøver de muligheder, en erhvervsuddannelse skaber i praksis, får de ikke kun afprøvet deres fag – de får også også opbygget et netværk.

 

Princip 2: Vi lykkes som team

Når vi som erfarne kræfter inviterer de nye elever ind, skaber vi faglige fællesskaber og en synlig fremtid.

Se uddannelsesveje for eleverne på de store byggeuddannelser

Her kortlægges erhvervsskoleelevernes uddannelsesveje et år og to måneder efter, de er startet på grundforløb 2. Da grundforløb 2 er et afsluttet uddannelsesforløb, vælger nogle elever at få andre erfaringer, inden de starter hovedforløbet. Billedet ville derfor se anderledes ud, hvis man fulgte eleverne over længere tid.

… og dyk længere ned i tal for hele grundforløb 2:

Uddannelsesveje og frafaldsmønstre

Hvilke veje følger erhvervsskoleeleverne? Hvor mange gennemfører GF2, hvor mange fortsætter til hovedforløbet, og hvad med dem der falder fra? Disse spørgsmål har lektor Fane Groes og seniorrådgiver Edith Madsen fra Copenhagen Business School undersøgt ved hjælp af data for udvalgte erhvervsuddannelser. Den nye viden kan bidrage til en bedre forståelse af frafaldet på erhvervsskolerne. På den her måde bruger vi kvantitative data til at få overblik over problemernes omfang og mønstre. Når vi kobler disse indsigter med kvalitativ viden, kan vi tegne nuancerede billeder af den udfordring, vi arbejder med. 

 

Evaluering er vigtig

Mange forskellige indsatser og tiltag har forsøgt at mindske frafaldet på erhvervsskolerne, men vi mangler solid viden om, hvad der skal til for at gøre en forskel. Vi ønsker derfor at skabe viden om, hvorvidt og hvordan OS I BRANCHEN kan bidrage til, at flere unge gennemfører GF2.

Erhvervsskolerne ZBC, CELF og NEXT indgår i en evaluering af OS I BRANCHEN med en lang række uddannelser. Vi trækker lod om, i hvilken rækkefølge uddannelserne får indsatsen. Dermed kan vi sammenligne frafaldet på de uddannelser, der starter, med de uddannelser der venter. Vi vil også gerne invitere flere erhvervsskoler til at være med til at skabe solid viden om effekten af OS I BRANCHEN.

Effektevalueringen ledes af forskere fra University College London og Copenhagen Business School og følger høje forskningsmæssige standarder. Resultaterne af evalueringen vil blive offentliggjort uanset udfaldet.

Læs mere om vores evalueringer her: https://www.rockwoolfonden.dk/interventioner/evalueringer/

Til lodtrækningen hjalp Glenny Hansen, uddannelsesdirektør fra ZBC, og Søren Vikkelsø, direktør fra CELF, med at udtrække i hvilken rækkefølge uddannelserne får indsatsen.

Hvor kommer vores indsigter fra?

De indsigter, vi præsenterer i indsigt- og læringspapiret, er skabt på baggrund af tre forskellige tiltag:

Registerbaserede dataanalyser: Baseret på data fra alle danske erhvervsskoler for nogle af de største erhvervsuddannelser. Analyserne er foretaget af lektor Fane Groes og seniorrådgiver Edith Madsen fra Copenhagen Business School.

Kvalitative undersøgelser: Vi har i perioden 2017-2019 gennemført en række kvalitative undersøgelser i samarbejde med tre forskellige erhvervsskoler: NEXT, EUC Sjælland og AARHUS TECH. 

Afprøvninger af en ny tilgang: ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed og erhvervsskolen NEXT har igennem en treårig periode samarbejdet om at udvikle en ny tilgang til GF2, som vi kalder OS I BRANCHEN. Det er sket gennem skiftevis udvikling og afprøvning af en række forskellige tilgange og greb i samarbejde med elever, virksomheder og ansatte på erhvervsskolen.

Samarbejdsmuligheder

Vi vil gerne i dialog med flere erhvervsskoler og virksomheder, som vil være med til at skabe ny viden om hvorvidt og hvordan OS I BRANCHEN kan biddrage til, at flere unge gennemfører den erhvervsuddannelse, de starter på. Vi søger erhvervsskoler og virksomheder, som vil være en del af OS I BRANCHEN, og som i tæt samarbejde med os vil være med til at effektevaluere indsatsen.

 

Se kontaktoplysninger nederst på siden.

RFI-modellen

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed skaber vi ny viden om, hvordan vi løser samfundets udfordringer. Det gør vi ved at kombinere forskning, social innovation og praksisviden og ved at samarbejde med eksterne partnere, der vil finde nye veje sammen med os. RFI-modellen spænder over 4 faser, hvor forskning, social innovation og praksisviden vekselvirker og sammen skaber grundstenen for vores indsatser. Vores initiativ OS I BRANCHEN er i RFI-modellens fase 3: Pilot og evaluering. I denne fase implementerer vi OS I BRANCHEN på en række erhvervsuddannelser, og vi evaluerer hvorvidt og hvordan tilgangen muliggør, at flere elever gennemfører den erhvervsuddannelse, de starter på.

Se video om RFI-modellen: De fire indsatsfaser

Kontaktinformation

Kontakt programchef Pernille Brems på pbr@rfintervention.dk eller telefon: 20 53 70 85, hvis du ønsker at høre mere om initiativet eller er interesseret i at samarbejde med os.

Initiativer

Se tidligere projekter
Del & Print