Erhvervsuddannelser – øget elevgennemførelse

Hvordan gør vi det muligt for flere unge at gennemføre en erhvervsuddannelse?

I 2017 havde næsten en tredjedel af 25-årige i Danmark ikke gennemført en ungdomsuddannelse. Mange starter på en erhvervsuddannelse, men stopper igen. Kun cirka halvdelen af de elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse, ender med at blive udlært inden for deres fag.

Om initiativet

Med dette initiativ ønsker vi at udvikle og effektevaluere en ny indsats, der kan gøre det muligt for flere elever at gennemføre en erhvervsuddannelse. Vores ambition er at udbygge vidensgrundlaget for hvilke faktorer, der øger sandsynligheden for, at elever kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

Hvordan sikrer man, at alle elever fra dag ét på grundforløbet (GF2) oplever, at de hører til på en erhvervsskole og bliver inviteret ind i det faglige fællesskab? Hvordan giver vi eleverne reelle og virkelighedsnære erfaringer med det fag, de er startet på? Kan disse erfaringer gøre de unge klogere på, hvilke muligheder faget rummer for dem? Vil det gøre, at flere vælger at gennemføre på uddannelsen? Hvordan kan nye indsatser implementeres i et undervisningsforløb, hvor mange faglige mål skal nås? ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed arbejder på at finde svar på disse spørgsmål i et tæt samarbejde med en række erhvervsskoler, elever og virksomheder. Vi bygger på viden fra forskning, analyser af erhvervsskolers administrative data og indsigter fra elever, lærere, ledere på erhvervsskoler og fra medarbejdere og ledere i virksomheder.

Samarbejdsmuligheder i projektet lige nu

Den forskningsmæssige del af initiativet gennemføres af lektor Fane Naja Groes og senior advisor, ph.d. Edith Madsen fra Copenhagen Business School. Erhvervsskoler kan deltage i initiativet ved at give forskere adgang til at lave analyser på deres administrative skoledata.

Vi samarbejder aktuelt med erhvervsskolerne NEXT, Aarhus TECH, EUC Sjælland, Syddansk Erhvervsskole, TECHCOLLEGE og CELF.

Det har været fedt at have kundekontakt. Det havde jeg ikke prøvet før og det var sjovt og spændende. Og så var det fedt at det var vores kunde. Os der stod for det. Os der stod for de små detaljer – eksempelvis hvornår vi skulle mødes.”

/ Tømrerelev

Det er meget nemmere at koncentrere sig, når man har nogen at snakke med om opgaven. Den her midtervæg, den var jeg gået helt kold i, hvis jeg havde siddet alene.”

/ Murerelev

RFI-modellen

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed skaber vi ny viden om, hvordan vi løser samfundets udfordringer. Det gør vi ved at kombinere forskning, social innovation og praksisviden og ved at samarbejde med eksterne partnere, der vil finde nye veje sammen med os. RFI-modellen spænder over 4 faser, hvor forskning, social innovation og praksisviden vekselvirker og sammen skaber grundstenen for vores indsatser. Vores initiativ målrettet øget elevgennemførelse på erhvervsskoler er i RFI-modellens fase 2: Design og prototype. I denne fase afprøver vi prototyper, og ved løbende at skifte mellem udvikling og afprøvning bliver vi klogere på, hvor og hvordan der kan skabes positiv forandring, som også kan realiseres i praksis.

Se video om RFI-modellen: De fire indsatsfaser

Kontaktinformation

Kontakt programleder Pernille Brems, ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed, hvis din erhvervsskole er interesseret i at samarbejde med os dataanalyser og afprøvning af en ny indsats målrettet øget elevgennemførelse. Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om indsatsen.

Pernille Brems kan kontaktes på e-mail: pbr@rfintervention.dk eller telefon: 20 53 70 85.

Initiativer

Se tidligere projekter
Del & Print