Projekt Erhvervsuddannelser – øget elevgennemførelse
Erhvervsuddannelser – øget elevgennemførelse

Kun cirka halvdelen af de elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse, ender med at blive udlært inden for deres fag. ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed har sammen med elever og ansatte på erhvervsskoler udviklet en række idéer til indsatser, der skal hjælpe flere unge godt igennem en erhvervsuddannelse.

Om initiativet

Med dette initiativ ønsker vi at udvikle og effektevaluere nye fastholdelsesindsatser sammen med erhvervsskoler. Yderligere er det vores ambition, at udbygge vidensgrundlaget om, hvilke faktorer, der øger sandsynligheden for, at elever falder fra på en erhvervsskole.

Sammen med elever, lærere og ledere fra erhvervsskolerne Aarhus TECH, EUC Sjælland og NEXT har vi udviklet en række idéer til nye fastholdelsesindsatser. Udviklingen er foregået gennem en samskabelsesproces i 2017/2018, hvor udgangspunktet har været viden fra forskning, antropologiske analyser og inspiration fra andre brancher.

Vi prototypetester aktuelt nye introforløb, hvor vi har fokus på at aktivere elevernes egne ressourcer og erfaringer, der potentielt kan være en styrke, der kan hjælpe elever godt igennem en erhvervsuddannelse. Vi fokuserer også på at styrke elevernes faglige identitet, mens de går på erhvervsskolen og på at etablere meningsfulde faglige fællesskaber blandt eleverne.

I september 2018 præsenterede vi tre af de nye fastholdelsesidéer for repræsentanter fra 19 forskellige erhvervsskoler på en innovationsdag afholdt af ROCKWOOL Fonden. Tilbagemeldingerne fra deltagerne var, at de generelt så et stort potentiale i de nye fastholdelsesindsatser.

Samarbejdsmuligheder i projektet lige nu

Vi søger aktuelt erhvervsskoler, som vil være med til at skabe ny viden om, hvilke faktorer, der har betydning for, om elever falder fra på en erhvervsskole. Erhvervsskoler kan deltage ved at give forskere adgang til at lave analyser på deres administrative skoledata. Denne forskningsmæssige del af initiativet gennemføres af lektor Fane Naja Groes og senior advisor, ph.d. Edith Madsen fra Copenhagen Business School.

Yderligere hører vi gerne fra erhvervsskoler, der har lyst til at samarbejde med os fra 2019 om at videreudvikle, afprøve og effektevaluere nye fastholdelsesindsatser.

Kontaktoplysninger på programleder

Kontakt Programleder Pernille Brems ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed hvis din erhvervsskole er interesseret i at indgå i det forskningsmæssige datasamarbejde eller i videreudviklingen og effektevalueringen af nye fastholdelsesindsatser. Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om initiativet. Pernille Brems kan kontaktes på e-mail: pbr@rfintervention.dk eller telefon: 20 53 70 85.