Projekt Erhvervsuddannelser – øget elevgennemførelse
Erhvervsuddannelser – øget elevgennemførelse

Kun cirka halvdelen af de elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse, ender med at blive udlært inden for deres fag. ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed er sammen med elever og ansatte på erhvervsskoler i gang med at udvikle og afprøve en ny indsats, der skal hjælpe flere unge godt igennem en erhvervsuddannelse.

Om initiativet

Med dette initiativ ønsker vi at udvikle og effektevaluere en ny fastholdelsesindsats sammen med erhvervsskoler. Yderligere er det vores ambition at udbygge vidensgrundlaget for, hvilke faktorer, der øger sandsynligheden for, at elever kan gennemføre en uddannelse på en erhvervsskole. Vi tager udgangspunkt i viden fra forskning, analyser af erhvervsskolernes administrative data, kvalitative indsigter og inspiration fra andre brancher.

Vi arbejder med at udvikle en ny type introforløb og tiltag på erhvervsskolernes grundforløb 2, der styrker elevernes tilhørsforhold til skolen, og som tidligt i uddannelsesforløbet giver eleverne konkrete erfaringer med deres nye fag. Erfaringer, der gør det muligt for eleverne at lære fagets kvaliteter at kende og derigennem blive klogere på, hvilke muligheder faget rummer for dem. Hvordan sikrer man, at alle elever fra dag ét oplever, at de hører til på skolen og bliver inviteret ind i det faglige fællesskab, og kan det føre til øget gennemførelse? Det er disse spørgsmål vi aktuelt undersøger.

Samarbejdsmuligheder i projektet lige nu

Vi samarbejder med erhvervsskolerne NEXT, Aarhus TECH, EUC Sjælland og Syddansk Erhvervsskole. Vi søger aktuelt flere erhvervsskoler, som vil være med til at afprøve og effektevaluere den nye fastholdelsesindsats, vi udvikler. Effektevalueringen er planlagt til at starte i efteråret 2020. Erhvervsskoler kan også deltage i initiativet ved at give forskere adgang til at lave analyser på deres administrative skoledata. Den forskningsmæssige del af initiativet gennemføres af lektor Fane Naja Groes og senior advisor, ph.d. Edith Madsen fra Copenhagen Business School.

Kontaktoplysninger på projektleder
Kontakt programleder Pernille Brems, ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed, hvis din erhvervsskole er interesseret i at samarbejde med os om at afprøve og effektevaluere en ny indsats målrettet øget elevgennemførelse. Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om indsatsen.

 Pernille Brems kan kontaktes på e-mail: pbr@rfintervention.dk eller telefon: 20 53 70 85.