Udskolingsindsats

Praktik som springbræt til bedre læring i skolen

Kan gode oplevelser i virksomheder gavne skoleelever, så de lærer mere i skolen? Det undersøger ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed ved at udvikle et særligt praktiktilbud til unge, der er i risiko for ikke at opnå en adgangsgivende 9. klasses eksamen. Sammen med udvalgte elever, lærere og virksomheder undersøger vi, hvordan vi kan give eleverne erfaringer med at lære i en anden kontekst, og hvordan de erfaringer kan styrke samarbejdet mellem lærere og elever – og dermed forhåbentlig også styrke elevernes læring i skolen.

HVAD ER INDSATSEN?

Unge, der står uden en kompetencegivende uddannelse, har en betydelig risiko for at ende i en udsat position uden for job og uddannelse. Mere end 15 procent af unge mellem 25 og 29 år står uden kompetencegivende uddannelse [1], og med skærpede optagelseskrav til ungdomsuddannelserne er der risiko for, at den andel vil stige. Folkeskolens afgangseksamen er blevet mere afgørende, og der er brug for løsninger, der kan fremme, at flere elever afslutter grundskolen med en adgangsgivende afgangsprøve.

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed udvikler vi en ny indsats til elever i udskolingen, der er kørt trætte i skolen og har brug for et boost af oplevelser og erfaringer. Vi undersøger, om gode oplevelser i virksomhedspraktikker kan gavne elever, så de får bedre muligheder for at deltage i læringen i skolen. Vores ambition med initiativet er tredelt:

  • For det første vil vi give eleverne erfaringer med at lære i en anden kontekst.
  • For det andet undersøger vi, hvordan disse erfaringer kan gøres relevante for elevens læring i skolen.
  • For det tredje sigter indsatsen mod at styrke samarbejdet mellem lærer og den enkelte elev, så eleven får bedre muligheder for at deltage aktivt i undervisningen.

Målet med indsatsen er, at eleverne skal styrke deres sociale trivsel og faglige læring, så de har bedre chancer for at bestå folkeskolens afgangsprøver.

I udviklingen af indsatsen samarbejder vi dels med en række kommunale skoleforvaltninger, uddannelsesvejledere og skoler, og dels med Foreningen Nydansker, som søger at fremme virksomheders bestræbelser på at tage et socialt ansvar. Vi udvikler indsatsen baseret på viden opnået fra forskning, praksis og social innovation. Vi gennemfører en række afprøvningsforløb med udskolingselever i virksomhedspraktik, hvor vi særligt undersøger, hvordan vi kan skabe forbindelser mellem skole og praktik og overføre elevens oplevelser og erfaringer fra praktikken til styrket læring i skolen.

[1] Statistikbanken.dk – ”Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år)” (Tabel HFUDD10)

INDSATSENS CENTRALE ELEMENTER

Kontekstskifte: Virksomhedspraktikken tilbyder eleverne en ny kontekst, hvor de kan gøre sig praktiske erfaringer, undersøge egne potentialer og få øget motivation for at deltage i skolen. Igennem tre ugers virksomhedspraktik kan eleverne prøve forskellige arbejdsopgaver, blive en del af et arbejdsfællesskab, og få succesoplevelser på arbejdspladsen.

Forankret i skolehverdagen: Indsatsen har fokus på at forbinde elevens praktikerfaringer til læring i skolen. Derfor begynder og slutter indsatsen i skolen. Før praktikken vælger eleven sammen med sin lærer, hvilke erfaringer eleven gerne vil have i praktikken. Efter praktikken skal elev og lærer samle op på praktikforløbet, holde fast på nye mål for skolearbejdet, og med tiden opnå ændrede vaner i skolen.

Gruppeforløb for elever: Eleverne samles undervejs til fælles teammøder. Her kan eleverne løbende dele deres erfaringer som praktikanter og skoleelever, lære af hinandens erfaringer, give støtte og hjælpe hinanden med at fastholde og udvikle de erfaringer, som de får i praktikken og i skolen.

Den unge havde så meget potentiale i sig, men svært ved at formidle det. Jeg prøvede at snakke med ham om, hvordan kropssproget betyder noget. Jeg følte efter tre uger, at han begyndte at åbne sig mere op, så han kom mere ud af træet”

– Praktikvært

Praktikken har givet mig mere koncentration […] lige pludselig kan jeg bare mærke… altså jeg kan mærke en forskel. Fordi før der var jeg mere sådan ”åh nej!” Men nu er jeg meget mere på, selvom det er noget svært noget.”

– Ung

Samarbejdsmuligheder i projektet

Vi vil gerne i kontakt med skoler og kommuner, som er interesserede i at deltage i implementering og evaluering af indsatsen i perioden 2020-2023.

 

RFI-modellen

I ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed skaber vi ny viden om, hvordan vi løser samfundets udfordringer. Det gør vi ved at kombinere forskning, social innovation og praksisviden og ved at samarbejde med eksterne partnere, der vil finde nye veje sammen med os. RFI-modellen spænder over 4 faser, hvor forskning, social innovation og praksisviden vekselvirker og sammen skaber grundstenen for vores indsatser. Vores initiativ målrettet elever i udskolingen er i RFI-modellens fase 2: Design og prototype. I denne fase afprøver vi prototyper, og ved løbende at skifte mellem udvikling og afprøvning bliver vi klogere på, hvor og hvordan der kan skabes positiv forandring, som også kan realiseres i praksis.

Se video om RFI-modellen: De fire indsatsfaser

Kontaktinformation

Skoler og kommuner, der er interesserede i at deltage i udvikling, implementering og evaluering af projektet, kan kontakte Helene Bie Lilleør, Interventionschef, på mail: hbl@rfintervention.dk eller Johanne Louise Elholm Bergmann, Projektleder, på mail: jlb@rfintervention.dk.

Virksomheder, der er interesserede i at være med til at udvikle projektet som praktikværter, kan kontakte Mikkel London eller Maja Kjærsgaard, Foreningen Nydansker på mail: mlo@foreningen-nydansker.dk / mkg@foreningen-nydansker.dk.

Initiativer

Del & Print