Udskolingsindsats

Virksomhedspraktik for at fremme læring i skolen

Hvordan kan gode oplevelser i en virksomhedspraktik gavne elever, så de lærer mere i skolen? Det vil ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed undersøge ved at udvikle et særligt praktiktilbud til unge, der er i risiko for ikke at opnå en brugbar 9. klasses eksamen. Vi vil udvikle en indsats, der giver elever erfaringer med at lære i en anden kontekst, og som kan styrke relationen mellem lærere og elever.

Om initiativet

Alt for mange danske skoleelever forlader skolen uden en brugbar 9. klasses afgangseksamen og står dermed uden adgangsbillet til en ungdomsuddannelse. Det er en gruppe af unge, som er i risiko for at ende uden for job og uddannelse senere i livet.

Derfor er ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed i gang med at udvikle et udvidet praktiktilbud for elever i 8. klasse, som har lave karakterer, højt fravær, og som vurderes at kunne have gavn af at lære i en anden kontekst end skolen. Som praktikanter i en virksomhed bliver eleverne del af et arbejdsfællesskab og får mulighed for at få et nyt blik på deres egne potentialer. Vi samarbejder med Foreningen Nydansker, der til daglig arbejder for at hjælpe virksomheder med at tage et socialt ansvar.

Det er en central udfordring for denne type indsats at sikre, at gode erfaringer i et midlertidigt forløb uden for skolen kan forbindes til læring i skolen. Derfor spiller elevernes lærere en vigtig rolle i indsatsen. Vi afprøver, hvordan vi med små greb kan give lærerne indblik i elevernes udvidede praktikforløb, så de kan støtte eleverne i at gøre erfaringer fra praktikken relevante og brugbare i skolen. Indsatsen rummer samtidig potentiale for at udvikle relationen mellem lærer og elev – og relationen mellem lærer og elev er væsentlig for, at eleven kan få større fagligt udbytte af at gå i skole.

Relevante links

Elever mangler opfølgning på uddannelsesparathedsvurderingen

Samarbejdsmuligheder i projektet lige nu

Vi vil gerne i kontakt med kommuner, som er interesserede i at deltage i evaluering af indsatsen i perioden 2020-2022.

 

Kontaktinformation

Vi forestiller os, at indsatsen forankres i den kommunale ungeindsats. Kontakt projektkoordinator Rikke Bech-Pedersen på mail: rbp@rfintervention.dk.

Virksomheder, der er interesserede i at være med til at udvikle projektet som praktikværter, kan kontakte Nanna Ellen Amer eller Maja Kjærsgaard, Foreningen Nydansker på mail: nea@foreningen-nydansker.dk / mkg@foreningen-nydansker.dk.

Initiativer

Del & Print

Få vores nyheder direkte i din inbox

Tilmeld