Projekt Virksomhedsbaseret læring for skoletrætte elever
Virksomhedsbaseret læring for skoletrætte elever

Kan man blive bedre til at gå i skole ved at øve sig på en arbejdsplads? Det vil ROCKWOOL Fonden undersøge ved at udvikle en indsats, der giver skoletrætte elever mulighed for at tage et praktikophold i en virksomhed som en del af deres udskoling.

Om initiativet

Alt for mange skoleelever i Danmark forlader grundskolen uden en brugbar afgangseksamen og står dermed uden adgangsbillet til ungdomsuddannelserne. Derfor har ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed taget initiativ til at udvikle en indsats, der giver skoletrætte elever i udskolingen et tilbud om virksomhedsbaseret læring.

Ambitionen er at praktikophold i virksomheder kan ruste de unge til at gå i skole med fornyet motivation og bedre forudsætninger for at tage deres afgangseksamen. Vi samarbejder med blandt andre Foreningen Nydansker, der har stærke kompetencer, når det gælder om at gøre det let for virksomheder at være socialt ansvarlige.

En central udfordring i indsatsen er, hvordan forventede positive kortidseffekter af forløb i virksomheden kan fastholdes og videreføres i elevernes skolegang. For at indsatsens effekter kan blive længerevarende har vi derfor særligt fokus på at designe gode koblinger mellem virksomheds- og skolekontekst. Samarbejdsmuligheder i projektet lige nu Vi vil gerne i kontakt med kommuner, som har interesse i at indgå i at prototypeafprøve og effektevaluere indsatsen om virksomhedsbaseret læring sammen med os i perioden 2019-2021. Den organisatoriske forankring vil typisk være den kommunale ungeindsats. Kontaktoplysninger på programleder Programleder Nina Middelboe kan kontaktes på mail: nmi@rfintervention.dk  og på mobil: 29 16 17 73. Relevante links Elever mangler opfølgning på uddannelsesparathedsvurderingen