Public Relations
09.05.2018
Rockwool Fonden i medierne

Jo længere tid far eller mor er på kontanthjælp, desto større er risikoen for, at børnene ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Og det er især børn af veluddannede forældre, der taber terræn rent uddannelsesmæssigt, når familien er på offentlig forsørgelse. Det er en af konklusionerne i en stor registerundersøgelse blandt godt 300.000 unge under 21 år født mellem 1984 og 1996. Undersøgelsen er udført af Rockwool Fondens Forskningsenhed i samarbejde med forskere fra Stockholms Universitet og European University Institute i Italien.

17.04.2018
Rockwool Fonden i medierne

Et studie fra Rockwool Fonden påviser, at unge kriminelle, der bliver fædre til drengebørn, bliver mindre kriminelle end fædre til pigebørn. Og mindre kriminel adfærd ' smitter', så deres omgangskreds bliver også mindre kriminel.

17.04.2018
Rockwool Fonden i medierne

Har politiet taget en dna-prøve fra en sigtet, er der mindre risiko for, at vedkommende begår kriminalitet i fremtiden. Det viser et nyt studie fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. De, der har fået taget en prøve, får de følgende tre år i gennemsnit 20 procent færre domme end sigtede, som ikke får dna registreret af politiet.

01.02.2018
Rockwool Fonden i medierne

Der er gode penge at tjene for det danske samfund, hvis man fik flere unge til at tage en teknisk kandidatuddannelse, f. eks. som ingeniør, frem for at blive humanister. Ifølge en analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed bidrager hver eneste tekniske kandidat med 100.000 kr. mere til bruttonationalproduktet end en humanistisk kandidat. Årsagen er, at en humanist tjener mindre og har højere ledighed end andre kandidater.

01.02.2018
Rockwool Fonden i medierne

Overuddannelse er en myte, fastslår Rockwool Fonden i ny rapport. Hvis 10.000 ufaglærte tog en uddannelse, ville det øge BNP med en milliard kroner. Det samme ville ske, hvis 10.000 humanister blev erhvervsøkonomer.

12.12.2017
Rockwool Fonden i medierne

Der kommer fortsat flere illegale indvandrere til Danmark. I 2016 var der omkring 22.000 mennesker uden lovligt ophold i landet, mens det var knap 18.000 i 2015. Det viser en ny undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som har lavet et skøn over, hvor mange illegale indvandrere der opholder sig i Danmark.

29.11.2017
Rockwool Fonden i medierne

På trods af flere år med økonomisk opsving og færre arbejdsløse, så lever 25.000 danske børn i familier, hvor indkomsten efter skat var mindre end det minimumsbudget, som Rockwoolfondens Forskningsenhed anvender. Det viser ny forskning fra Rockwoolfondens Forskningsenhed på baggrund af de seneste tal fra 2015.

01.11.2017
Rockwool Fonden i medierne

(...) Flygtninge, der fik opholdstilladelse i perioden 2013-2015, ventede i gennemsnit under seks måneder på at få deres asylsag afgjort. Det er den korteste ventetid siden 1993, viser en ny stor undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Den korte ventetid i 2013-2015 skyldes især, at en stor del af flygtningene kom fra samme oprindelsesland, Syrien.

24.10.2017
Rockwool Fonden i medierne

Det går bedre i Danmark. Hjulene er kommet i sving, og arbejdsløsheden daler. Men en gruppe står tilbage på perronen og ser toget fare forbi. De udsatte unge. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fonden, der siden årtusindeskiftet har fulgt den gruppe af unge, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet og dermed i samfundet.

04.09.2017
Rockwool Fonden i medierne

Tidlig indsats har i mange år været betragtet som afgørende, når man skal forebygge, at børn bliver socialt udsatte. Men nu viser et studie fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, at også hændelser i teenageårene hænger sammen med senere marginalisering. Særligt negative hændelser, som sker fra 14-års alderen og frem, har betydning, forklarer forskningsleder Signe Hald Andersen.

2