Public Relations
24.01.2016
Rockwool Fonden i medierne

Når unge mister kontakten til arbejdsmarkedet i længere tid og ikke er i gang med en uddannelse, er det ikke kun skidt for den unge. Det er også dyrt for samfundet, viser en analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

22.01.2016
Rockwool Fonden i medierne

Hvad betyder et barns alder ved skolestart for barnets præstationer i skolen og livet?Det svar forsøgte to undersøgelser sidste år at give. Den ene undersøgelse fra SFI viste, at sen skolestart giver børn et fagligt forspring i starten af skoleforløbet, men at dette forspring udjævnes senere i skoleforløbet. Den anden undersøgelse fra Rockwool Fonden viste, at forspringet ikke holder på længere sigt, og at der ikke er sammenhæng mellem alder ved skolestart og senere fuldført uddannelse. Link til kronik fra de to forskere fra Rockwool Fonden og SFI i klip nedenfor.

18.01.2016
Rockwool Fonden i medierne

I slutningen af 2014 konkluderede Rockwool Fonden, at antallet af illegale indvandrere er steget markant. Mens der i 2008 skønnes at have været omkring 15.000, var tallet i 2013 steget til 33.000. Rockwool Fonden har endnu ikke opdateret tallene, men Nationalt Efterforskningscenter (NEC) under Rigspolitiet vurderer, at en stor del af de kriminelle vender tilbage.

09.01.2016
Rockwool Fonden i medierne

Psykiatrien herhjemme har været under store forandringer i de seneste årtier. Mest markant har været den stadigt større brug af behandling af patienterne i deres nærmiljø, uden at de indlægges - det, der også kaldes distriktspsykiatrien. Men hvilken betydning det for patienterne, om de bliver indlagt eller ej første gang de søger psykiatrisk hjælp. Det har et nyt studie fra Rockwool Fondens Forskningsenhed og Stockholms Universitet set nærmere på. Medvirkende: Rasmus Landersø, en af forskerne bag undersøgelsen. Der linkes til udsendelsen ved at klikke på overskriften her og indslaget ligger ved tiden 8:36.

11.01.2016
Rockwool Fonden i medierne

Psykisk syge patienter, der indlægges på et psykiatrisk hospital for første gang, har mindre risiko for at begå kriminalitet efterfølgende men de falder også fra på arbejdsmarkedet. Det viser et nyt studie fra Rockwool Fondens Forskningsenhed i samarbejde med Stockholms Universitet.

08.01.2016
Rockwool Fonden i medierne

Fire år efter kvindelige flygtninge har fået opholdstilladelse i Danmark, er 5 pct. i beskæftigelse. Det er en meget lavere beskæftigelse end blandt mandlige flygtninge: Her er knap 20 pct. i job efter fire år. Forskningschef ved Rockwool Fondens Forskningsenhed, Jan Rose Skaksen, fastslår på samme måde, at flygtningekvindernes lave beskæftigelsesfrekvens har en høj pris -for kvinderne selv og for samfundet. " Kvindernes manglende arbejdsmarkedsdeltagelse er rigtig dyr for samfundet. Og for kvinderne selv betyder det, at de ikke bliver integreret i det danske samfund", siger Jan Rose Skaksen. Artiklen er ikke frit tilgængelig digitalt.

08.01.2016
Rockwool Fonden i medierne

Amerikansk medicinsk undersøgelse viser, at risikoen for at udvikle type2-diabetes og hjertekar-sygdomme er større for B-end for A-mennesker. Ca. hver femte dansker er B-menneske, viser en rapport fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

04.01.2016
Rockwool Fonden i medierne

Børnenes sygedage fordeles ikke lige mellem mænd og kvinder. Der er stadig kæmpe forskel, når man måler familietid, siger Anette Borchorst, professor ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet og henviser til undersøgelser fra Rockwool Fonden.

17.12.2015
Rockwool Fonden i medierne

Hvornår bør børn starte skole? Det er et spørgsmål, som har fået en del opmærksomhed i løbet af den seneste tid. I dagens kronik i Berlingske Tidende sammenfatter Rasmus Landersø og Hans Henrik Sievertsen (SFI) den samlede viden om konsekvenserne af senere skolestart.

15.12.2015
Rockwool Fonden i medierne

AFSONING: Oppositionspartier vil holde regeringen fast på tidligere forslag fra Venstre om at give domstole mulighed for at idømme fodlænke. Det kan betyde færre og ikke flere i fodlænke, lyder det fra Dommerforening.

9