1989
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

24 timer i døgnet

Tidsanvendelse og forbrugsmønstre siden 1960erne
bog - publikation Erik Ib Schmidt, Eszter Körmendi, Gunnar Viby Mogensen og Jon Vibe-Pedersen
231 SIDER
ISBN 87-7351-768-2
UDGIVET AF Forlaget Systime

24 TIMER I DØGNET gør rede for nogle omfattende ændringer i samfundet siden 60’erne i tidsanvendelse og arbejdsdeling mellem befolkningsgrupperne med

  • ændret fordeling mellem kønnene og generationerne
  • sorte arbejdsmarkeder, som nu har deltagelse fra én ud af tre faglærte arbejdere
  • skattetrykkets stigende betydning for arbejdsdelingen i alle indkomstgrupper, og
  • et forbrugsmønster præget af voksende bestand af materielle goder, og et erhvervsliv under dybtgående strukturændring – det er en myte, at Danmark er blevet et “servicesamfund”.

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd