Publikationer Archive - ROCKWOOL Fonden

2015
Forskning Borgerne og lovene
bog - publikation by Bent Jensen, Ditlev Tamm, Torben Tranæs
2013
Forskning Borgerne og lovene
Hvordan påvirker tidlig/sen skolestart kriminel adfærd?
arbejdspapir - publikation by Rasmus Landersø Helena Skyt Nielsen og Marianne Simonsen
nyhedsbrev - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed
2012
Forskning Borgerne og lovene
Study Paper No. 41
arbejdspapir - publikation by Peter Fallesen Lars Pico Geerdsen, Susumu Imai og Torben Tranæs
arbejdspapir - publikation by Rasmus Landersø
1