Publikationer Archive - ROCKWOOL Fonden

August 2022
Forskning Marginaliserede grupper og risikoadfærd
bog - publikation by Signe Hald Andersen, Anne Sofie Tegner Anker, Emil Anton Libak Simonsen Inge M. Bryderup og Sofie Aggerbo Johansen
Juni 2022
Forskning Familieøkonomi og arbejdsmarked
Træk af udviklingen siden 1960'erne
bog - publikation Inge M. Bryderup
Marts 2022
Forskning Lige muligheder i velfærdsstaten
bog - publikation by Jan Rose Skaksen og Torben M. Andersen (red.)
Juni 2020
Forskning Familieøkonomi og arbejdsmarked
Oktober 2019
Forskning Udsatte unge
Individuelle og strukturelle forhold bag udsathed
Juni 2019
Forskning Familieøkonomi og arbejdsmarked
En analyse af forskellige befolkningsgruppers deltagelse på arbejdsmarkedet
bog - publikation by Jan Rose Skaksen, Torben M. Andersen, Anders Bruun Jonassen, Anders Hjorth-Trolle, Jeppe Elholm Madsen Anders Sørensen og Morten Saaby
November 2018
Forskning Familieøkonomi og arbejdsmarked
bog - publikation by Jens Bonke og Anders Eiler Wiese Christensen
1