Publikationer Archive - ROCKWOOL Fonden

Oktober 2022
Forskning Indvandring og integration
– i et 35-årigt perspektiv
bog - publikation by Marie Louise Schultz-Nielsen Anna Piil Damm, Ahmad Hassani og Torben Tranæs med bidrag af Vibeke Jakobsen
August 2022
Forskning Marginaliserede grupper og risikoadfærd
bog - publikation by Signe Hald Andersen, Anne Sofie Tegner Anker, Emil Anton Libak Simonsen Inge M. Bryderup og Sofie Aggerbo Johansen
Juni 2022
Forskning Familieøkonomi og arbejdsmarked
Træk af udviklingen siden 1960'erne
bog - publikation Inge M. Bryderup
Marts 2022
Forskning Lige muligheder i velfærdsstaten
bog - publikation by Jan Rose Skaksen og Torben M. Andersen (red.)
Juni 2020
Forskning Familieøkonomi og arbejdsmarked
Oktober 2019
Forskning Udsatte unge
Individuelle og strukturelle forhold bag udsathed
Juni 2019
Forskning Familieøkonomi og arbejdsmarked
En analyse af forskellige befolkningsgruppers deltagelse på arbejdsmarkedet
bog - publikation by Jan Rose Skaksen, Torben M. Andersen, Anders Bruun Jonassen, Anders Hjorth-Trolle, Jeppe Elholm Madsen Anders Sørensen og Morten Saaby
December 2018
Forskning Beskatning og sort arbejde
bog - publikation by , Lise Lam Hansen, Bent Jensen, , Peer Ebbesen Skov
1