Publikationer Archive - ROCKWOOL Fonden

1998
Forskning Arbejdsudbud og velfærd
nyhedsbrev - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed
1998
Forskning Arbejdsudbud og velfærd
nyhedsbrev - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed
teknisk note - publikation af Søren Pedersen og Søren Brodersen
1998
Forskning Marginaliserede grupper og risikoadfærd
Teknisk note nr. 4
teknisk note - publikation af Claus Larsen
arbejdspapir - publikation Søren Pedersen med bidrag af Esben Dalgaard , Gunnar Viby Mogensen
1998
Forskning Borgerne og lovene
bog - publikation Jørgen Goul Andersen med bidrag af Hans Jørgen Nielsen , Marie Louise Hultin
bog - publikation Jørgen Goul Andersen med kommentarer og vurderinger af Karen Jespersen, Jørn Henrik Petersen , Jörgen Westerståhl
1998
Forskning Arbejdsudbud og velfærd
bog - publikation Nina Smith med bidrag af Peter Jensen, Peder J. Pedersen , Søren Pedersen
1998
Forskning Arbejdsudbud og velfærd
bog - publikation Gunnar Viby Mogensen med bidrag af Peder J. Pedersen, Søren Pedersen , Nina Smith
1