Januar 2016

Formålet med dette studie var todelt. Dels beskriver det interventionen i forhold til ændringer i de deltagende børns antropometri (højde, vægt og livvidde) og kondition, og dels evaluerer det tendenser indenfor antropometri og kondition ved at sammenligne SSN-resultaterne med resultater fra fire lignende danske studier. Evalueringen konkluderer, at der på SSN-skolerne ikke var nogen udvikling af betydning i elevernes antropometri og kondition fra 2010 til 2012. Sammenlignes målingerne på SSN-skolerne med tidligere studier for skoleelever, kan der ligeledes ikke konstateres nogen betydelig ændring fra 1997 til 2012, hverken i BMI eller kondition.

Læs mere om


Evaluering