2013

INDHOLD:

RFF præsenterer ny viden om ikke-vestlige indvandreres hverdagsliv, arbejde og forbrugsmønster.

 

Bagvedliggende rapporter:

Integration blandt ikke-vestlige indvandrere. Arbejde, familie, netværk og forbrug

Af Jens Bonke og Marie Louise Schultz-Nielsen

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier. En kvalitativ undersøgelse af hverdagslivet blandt familier i Danmark med pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og irakisk baggrund

Af Birgitte Romme Larsen Download her

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed