2016
Forskning Indvandring og integration

Arbejdsmarkedstilknytningen for flygtninge og indvandrere

– ankommet til Danmark i perioden fra 1997 til 2011 Rockwool Fondens
bog - publikation by Marie Louise Schultz-Nielsen
60 SIDER
ISBN 978 87 7674 977 4
UDGIVET AF Syddansk Universitetsforlag og Rockwool Fondens Forskningsenhed

Verden er i hastig forandring, og et af de områder, hvor den globale påvirkning er tydelig, er på indvandrings- og integrationsområdet. Denne bog stiller skarpt på sammenhængen mellem indvandrernes opholdsgrundlag og deres integration på arbejdsmarkedet. Hvor store er fx forskellen i beskæftigelsesgraden mellem flygtninge og arbejdskraftindvandrere? Og udjævner forskellen sig over tid? Bogen følger de indvandrere, som er kommet til landet siden 1997, og undersøger, hvordan de har klaret sig på det danske arbejdsmarked med hensyn til beskæftigelse og derudover også indkomst og afhængighed af overførselsindkomster. Som introduktion til temaet redegør analysen for den nyere danske indvandringshistorik.

Bogen er skrevet af seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen, der via sit arbejde i Rockwool Fondens Forskningsenhed gennem mange år har beskæftiget sig med emnet „indvandring og integration“.

Forfattere

Marie Louise Schultz-Nielsen
Seniorforsker og projektchef

Se Biografi og udgivelser