December 2022

Når arbejdsskaderamte får videreuddannelse, er gevinsterne for staten cirka tre gange større end omkostningerne. Samlet set er gevinsten for den enkelte – i form af højere lønindkomst – cirka dobbelt så stor som den mistede overførselsindkomst over arbejdslivet.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed