2013
Forskning Evaluering

Beyond the Field: Impact of Farmer Field Schools on Food Security and Poverty Alleviation

Study Paper No. 52
arbejdspapir - publikation Helene Bie Lilleør og Anna Folke Larsen
32 SIDER

I dette Study Paper evalueres indsatsen med brugerdreven udvikling blandt småbønder i det nordlige Tanzania under det såkaldte RIPAT-program. Programmet er iværksat i 2006 i et samarbejde mellem Rockwool Fonden og den tanzanianske udviklingsorganisation RECODA. Der konstateres stærke positive effekter på fødevaresikkerheden, men ikke nogen sikker effekt på fattigdomsbekæmpelsen. Paperet analyserer de mulige forklaringer på dette.

Artiklen blev i 2014 accepteret til publicering i det internationale tværfaglige tidsskrift i udviklingsstudier, World Development, Vol. 64.(link)

Læs mere om


Evaluering