April 2021
Forskning Marginaliserede grupper og risikoadfærd

Børn af indvandrere oplever langt oftere fædres fængsling end danske børn

nyhedsbrev - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Analysen bag nyhedsbrevet findes her

Også i dette nyhedsbrev:

Store forskelle på tværs af oprindelseslande

Fædres tilknytning til arbejdsmarkedet kan i høj grad forklare forskellene

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed