November 2017
Forskning Familieøkonomi og arbejdsmarked

Børn i familier med lave indkomster

Hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor?
bog - publikation by Jens Bonke og Anders Eiler Wiese Christensen
ISBN 978-87-408-3123-8
UDGIVET AF ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

Mindst 25.000 børn levede i familier med lave indkomster i 2015, svarende til 2,1-2,5 pct. af alle børn under 18 år. 7.200 af disse børn levede også med lave indkomster i både 2013 og 2014. Det viser beregninger foretaget af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, som sammen med CASA har fået 10 ekspertgrupper til at vurdere, hvad der skal til for at leve et beskedent liv, som stadig modsvarer almindelige ernærings- og sundhedskrav, og som indebærer et begrænset socialt samvær.

Bogen ser nærmere på varigheden af lav indkomst i børnefamilien, og hvilke hændelser der hænger sammen med udgang fra og indgang til lav indkomst i børnefamilien.

For hvert tiende barn i familier med lav indkomst er der betydelig gæld, ligesom lav indkomst også ofte hænger sammen med økonomiske problemer og mindre tilfredshed med livet i almindelighed. Lave indkomster i familien er således en indikation på, at der også kan være andre problemer, som påvirker børns velfærd.

” Så har Rockwool Fondens Forskningsenhed gjort det igen. Skrevet en lille hurtiglæst og yderst samfundsrelevant bog om børnefattigdom.”

” Med disse anmærkninger kan den anbefales til hele den kommunale sektors politikere og ansatte.”

– Preben Etwil i Kommunen.dk

Forfattere

Jens Bonke
Seniorforsker, emeritus

Se Biografi og udgivelser