Marts 2022
Forskning Lige muligheder i velfærdsstaten

Et aldrende Danmark

bog - publikation by Jan Rose Skaksen og Torben M. Andersen (red.)
186 SIDER
ISBN 978-87-02-33103-5
UDGIVET AF ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Gyldendal

Danskerne lever stadig længere, og sammenholdt med lave fødselstal igennem en årrække stiger andelen af ældre, herunder andelen af meget ældre, både i absolutte tal og relativt som andel af befolkningen. En lang levealder er uden tvivl et velfærdsgode, men aldring betyder også et tab af funktionalitet med dertilhørende udfordringer.

I bogen Et aldrende Danmark analyserer en række forskere ud fra en tværvidenskabelig tilgang omfanget af de demografiske ændringer og de individuelle og samfundsmæssige konsekvenser.

Fremstillingen spænder over analyser af, hvordan den stigende levetid slår igennem, hvad vi forstår ved sund aldring, pensionernes størrelse og dækning, aldringens sociologi, ældres boformer, deres levevilkår, ulighed og alderdom, tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet, teknologiens muligheder og velfærdssamfundets økonomiske ydelser til de ældre.

Bogen er den første udgivelse fra et projekt i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed om ældre.

Hør professor Torben M. Andersen fortælle om resultaterne fra analysen, og administrerende direktør for Ældresagen Bjarne Hastrup og vicedirektør i Dansk Arbejdsgiverforening Erik Simonsen diskutere undersøgelserne og konklusionerne i vores podcast.

Rockwool Fondens udgivelser er altid opmærksomheden værd. Her får vi de konkrete tal og belysning af vanskeligheder, fordele og ulemper. Det burde være pligtlæsning for alle politikere.

Birte Strandby i Bogvægten

“Resultaterne af gedigen dansk forskning vedrørende danskernes alder, demografi og økonomi er spændende og opløftende aktuel læsning.”

– Ole Bjørke i Sygeplejersken

Forfattere

Jan Rose Skaksen
Forskningschef

Se Biografi og udgivelser