2001
Forskning Borgerne og lovene

Borgerne og lovene II

Danskernes forhold til landets love anno 2000
bog - publikation Sanne Lund Clement
100 SIDER
ISBN 87-90789-21-0
UDGIVET AF Aalborg Universitet og Rockwool Fondens Forskningsenhed

Sanne Lund Clements rapport, der bygger på en ny interviewning i 2000, følger op på resultaterne fra projektets første interviewundersøgelse, der blev publiceret i 1998. Dette sker først og fremmest for at følge udviklingen i lovmoralen, men rapporten indeholder også på nogle punkter en udbygning af den første undersøgelse. Rapportens anden del indeholder en afrapportering af en række spørgsmål og detaljer, som ikke indgik i de tidligere publiceringer fra projektet.

Læs mere om


Borgerne og lovene