1998
Forskning Borgerne og lovene

Borgerne og lovene

bog - publikation Jørgen Goul Andersen med bidrag af Hans Jørgen Nielsen , Marie Louise Hultin
495 SIDER
ISBN 87-7288-744-3
UDGIVET AF Aarhus Universitetsforlag

– En hovedundersøgelse, omfattende interviews med 3.000 repræsentativt udvalgte svarpersoner om deres syn på overholdelse af lovene, deres faktiske overholdelse af lovene samt deres syn på sanktioner.

Læs mere om


Borgerne og lovene