September 2019

Skilsmisser har flere negative konsekvenser for familien, som bliver delt efter skilsmissen. Skilsmissen øger risikoen for, at især drenge får mindre uddannelse, og at både piger og drenge får dårlige karakterer i skolen. Der også stor risiko for øget kriminalitet hos drenge i 15-16-årsalderen.

Det viser dele af en omfattende undersøgelse om konsekvenserne af skilsmisser i Danmark, som ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har foretaget. En del af undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Stockholms Universitet.

Dette nyhedsbrev indeholder i alt seks delkonklusioner. Den første handler om konsekvenserne af ændringen af skilsmissereglerne i 2013. De fire næste handler om skilsmissens konsekvenser for børnene. Den sidste vedrører sammenhængen mellem fordelingen af det huslige arbejde i hjemmet og skilsmisseraten.

Forskningsnotatet “Family type and parents’ time with children: Longitudinal evidence for Denmark” kan læses her: Family type and parents time with children_postprint

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed