2015
Forskning Evaluering

Can agricultural interventions improve child health? Evidence from Tanzania

arbejdspapir - publikation Anna Folke Larsen og Helene Bie Lilleør
60 SIDER

Voldsomt reduceret højde i forhold til alder grundet underernæring er meget udbredt blandt unge afrikanske børn, med seriøse implikationer for deres helbred og senere økonomiske produktivitet. Det skyldes hovedsageligt at væksten går i stå som følge af perioder med sult på afgørende trin i barnets tidlige udvikling. Vi undersøger effekten på børns helbred, målt som højde i forhold til alder, af en landbrugsintervention, som øgede fødevaresikkerheden blandt mindre landbrug ved at tilbyde disse en vifte af nye teknologiske muligheder. Vi finder, at mål for højde i forhold til alder blandt børn fra deltagende husholdninger steg med omkring 0.8 standardafvigelser, og forekomsten af opbremset vækst blev reduceret med omkring 17 procentpoint.

Læs mere om


Evaluering