Oktober 2018

Også i dette nyhedsbrev:

Danmark ene om at øge kravet vedrørende opholdstid for at få permanent ophold.

Alle fire lande har øget kravene vedrørende sprogkundskaber.

Kun Holland stiller ikke krav om selvforsørgelse for flygtninge.

Danmark stiller både de højeste krav vedrørende flygtninges integration og vedrørende kommunernes støtte dertil.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed