2011
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

Danmarks Kvalifikationsbalance

bog - publikation by Jan Rose Skaksen Nikolaj Malchow-Møller og Jakob Roland Munch
148 SIDER
ISBN 978-87-02-10812-5
UDGIVET AF Gyldendal

I en mere og mere globaliseret verden bliver den internationale arbejdsdeling af stadig større betydning. Det diskuteres jævnligt, i hvilket omfang job og arbejdskraft forsvinder til udlandet. Forskellige udsagn om ”hjerneflugt” fra Danmark figurerer således ofte i medierne. Men hvad siger tallene egentlig om dette? I bogen Danmarks Kvalifikationsbalancepræsenteres et projekt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, der skal give et bidrag til en mere kvalificeret afdækning af vores deltagelse i den internationale arbejdsdeling.

 

Fokus er, i hvor høj grad Danmark im- og eksporterer forskellige typer af arbejdskraft, splittet op på en række uddannelseskategorier og sammenfattet i begrebet ”kvalifikationsbalancen”. Dette begreb er sammen med bogens forfattere blevet udviklet i forbindelse med projektet i Rockwool Fondens Forskningsenhed.

 

I denne forbindelse har projektet taget højde for de to vigtigste måder im- og eksport af arbejdskraft kan ske på: For det første via vandringer, dvs. ind- og udvandring af personer. For det andet via handel, dvs. gennem eks- og import.

 

Analysen afdækker også, hvordan den til enhver tid forhåndenværende arbejdskraft er blevet anvendt i produktionen.

 

Endelig opstilles som et bidrag til forståelsen af de kommende års arbejdsmarked et mål for beholdningerne af forskellige typer af arbejdskraft. Hvor langt frem i tid vil f.eks. beholdningen af faglært eller højtuddannet arbejdskraft holde?

 

Ved en overordnet fortolkning viser beregningerne, at Danmark i dag er stærkt afhængig af deltagelsen i den internationale arbejdsdeling, der via importen af arbejdskraft skaber et betydeligt bidrag til velfærden i landet.

 

Det er et meget overbevisende talmateriale, der fremlægges“.

– Benny Jacobsen i Gymnasieskolen

 

Bogen er ikke bare tankevækkende, men også velskrevet.”

“Fem ud af seks stjerner”

– Danske Kommuner

Forfattere

Jan Rose Skaksen
Forskningschef

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd