2016

Efter 5 år er knap hver fjerde danske kvinde, som gifter sig med en ikke-vestlig mand, blevet skilt igen.

Blandt ægtepar, som består af en dansk kvinde og en ikke-vestlig mand, er 24 pct. skilt igen efter 5 år. Det er
væsentlig mere end blandt par, hvor begge ægtefæller har dansk oprindelse. Her er andelen 7 pct.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed