1998
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

Danskernes og svenskernes gør-det selv arbejde i 1997

nyhedsbrev - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

En skandinavisk model – efter gør-det-selv metoden
Af cand.polit. Søren Brodersen

En sagkyndig kommenterer den nyeste forskning omrkring danskernes lovlydighed
Af professor, dr.jur. Jørgen Dalberg-Larsen

Ny stor undersøgelse af det sorte arbejde i Sverige
Af cand.polit. Søren Pedersen

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed


Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd