2014
Forskning Beskatning og sort arbejde

Danskernes sorte arbejde under krisen 2009-2012

Arbejdspapir nr. 32
arbejdspapir - publikation by Peer Ebbesen Skov
28 SIDER
ISBN 978-87-93119-01-7
UDGIVET AF Syddansk Universitetsforlag

Dette notat indeholder en opdatering af en række centrale beskrivende mål for omfanget og karakteren af danskernes sorte arbejde. Notatet følger udviklingen på det sorte arbejdsmarked fra 2008 over den økonomiske krise og frem til 2012. I 2009 kom Danmark, ligesom andre udviklede økonomier, ind i en langvarig økonomisk krise, der satte pres på mange borgeres privatøkonomi. Hvordan ville danskerne nu reagere som følge af de forværrede økonomiske vilkår i årene fra 2009 og frem til 2012? Ville vi arbejde mere sort for at kompensere for stagnerende eller faldende indkomster? Eller ville tværtimod en mindre efterspørgsel efter sort arbejde betyde, at sort arbejde ville falde? I notatet går vil til ovenstående spørgsmål på baggrund af fire nye dataindsamlinger og mere end 5.000 telefoninterviews.

Forfattere

Peer Ebbesen Skov
Seniorforsker

Se Biografi og udgivelser